Результати аналізів повітря у Львові показали перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Мобільна хімічна лабораторія КП "Адміністративно-технічне управління" у IІ кварталі 2019 року промоніторила 30 перехресть міста Львова. На 27-х з 30-ти обстежених міських перехрестях фахівці виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин.

Перевищень немає на 3-х перехрестях: пр. Свободи — вул. Дорошенка; вул. І. Франка — вул. Зелена; вул. Городоцька — вул. Ряшівська.

Високі показники забруднення спостерігались на 6-ти перехрестях: пл. Осмомисла — вул. Гавришкевича; пр. Чорновола — вул. Хімічна; вул. Стрийська — вул. Сахаров; вул. Личаківська — вул. Пасічна; вул. Сяйво — вул. Широка — вул. Левандівська; вул. Шевченка — вул. Левандівська.

Незначні перевищення спостерігались на 4-х перехрестях: пр. Свободи — вул. П. Беринди; пр. Свободи — пл. Міцкевича; вул. Підвальна — вул. Руська; вул. Городоцька — вул.Ряшівська.

"Оцінка екологічної ситуації підтверджує високі показники забруднення в цей період року. Підвищені показники пов’язані з високою температурою повітря та значним збільшенням транспортних засобів (заторами)", — зазначили в хімічній лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління".


Результаты анализов воздуха во Львове показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Мобильная химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" в II квартале 2019 года промониторила 30 перекрестков города Львова. На 27-х из 30-ти обследованных городских перекрестках специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Превышений нет на 3-х перекрестках: пр. Свободы - ул. Дорошенко; ул. И. Франко - ул. Зеленая; ул. Городоцкая - ул. Ряшивская.

Высокие показатели загрязнения наблюдались на 6-ти перекрестках: ул. Осмомысла - ул. Гавришкевича; пр. Черновола - ул. Химическая; ул. Стрыйская - ул. Сахаров; ул. Лычаковская - ул. Пасечная; ул. Сияние - ул. Широкая - ул. Левандовская; ул. Шевченко - ул. Левандовская.

Незначительные превышения наблюдались на 4-х перекрестках: пр. Свободы - ул. П. Беринды; пр. Свободы - пл. Мицкевича; ул. Подвальная - ул. Русская; ул. Городоцкая - ул. Ряшивская.

"Оценка экологической ситуации подтверждает высокие показатели загрязнения в этот период года. Повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха и значительным увеличением транспортных средств (пробками)", - отметили в химической лаборатории КП "Административно-техническое управление".