STATUS QUO

У дитсадках Дрогобича дорожчає харчування

З 1 вересня за харчування дітей у садках Дрогобича батькам доведеться платити дорожче. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

У дошкільних навчальних закладах Дрогобича зросла батьківська плата за харчування дітей.

Таке рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради у п`ятницю, 16 серпня.

Відповідно до рішення, з 1 вересня 2019 року розмір плати за харчування дитини протягом одного відвідування закладу дошкільної освіти становитиме 18 гривень у ясельній групі та 25 гривень – у дошкільній.

Як роз`яснив начальник відділу освіти ДМР Петро Сушко, у Дрогобичі була одна з найнижчих у регіоні батьківська плата, підвищення якої зумовлене постійним зростанням цін на продукти харчування.

До слова, батьківська плата за харчування становить 60% від загальної суми, а 40% фінансується з міського бюджету.

У групах санаторного типу розмір батьківської плати у ясельній групі становитиме 24 гривні, у дошкільній групі — 32 гривні.

Для батьків, чиї сім’ї мають статус багатодітних та батьків, діти яких відвідують групи компенсуючого та санаторного типу, розмір плати за харчування дитини протягом одного відвідування закладу дошкільної освіти зменшується на 50%.

Звільнення від оплати за харчування дитини матимуть такі категорії: діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти осіб, визначених рішенням Дрогобицької міської ради (27. 02. 2017р. №1509); діти батьків, які прирівняні до учасників війни; діти з сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму; діти із сімей, які отримують допомогу, — йдеться у рішенні виконавчого комітету ДМР.


С 1 сентября за питание детей в садиках Дрогобыча родителям придется платить дороже. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

В дошкольных учебных заведениях Дрогобыча выросла родительская плата за питание детей.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Дрогобычского городского совета в пятницу, 16 августа.

Согласно решению, с 1 сентября 2019 размер платы за питание ребенка в течение одного посещения заведения дошкольного образования составит 18 гривен в ясельной группе и 25 гривен - в дошкольном.

Как разъяснил начальник отдела образования ДМР Петр Сушко, в Дрогобыче была одна из самых низких в регионе родительская плата, повышение которой обусловлено постоянным ростом цен на продукты питания.

К слову, родительская плата за питание составляет 60% от общей суммы, а 40% финансируется из городского бюджета.

В группах санаторного типа размер родительской платы в ясельной группе составит 24 гривны, в дошкольной группе - 32 гривны.

Для родителей, чьи семьи имеют статус многодетных и родителей, дети которых посещают группы компенсирующего и санаторного типа, размер платы за питание ребенка в течение одного посещения заведения дошкольного образования уменьшается на 50%.

Освобождение от оплаты за питание ребенка иметь следующие категории: дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды; дети лиц, определенных решением Дрогобычского городского совета (27 02. 2017. №1509); дети родителей, приравненных к участникам войны; дети из семей, в которых совокупный доход на каждого члена за предыдущий квартал не превышал уровня прожиточного минимума; дети из семей, которые получают помощь, - говорится в решении исполнительного комитета ДМР.