STATUS QUO

мусор, субвенция, ЛОДА

Чиновників ЛОДа зобов'яжуть звітувати про сміттєві гроші

На сьогоднішньому засіданні Львівської міської ради на розгляд депутатів буде винесено питання звітування чиновників ЛОДА про використання сміттєвої субвенції. Про це йдеться у порядку денному сесії міськради.

Звітування чиновників ЛОДА передбачається пунктом 5 порядку денного "Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.06.2017 № 2163 “Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019“. Зокрема, пропонується доповнити попередню ухвалу пунктом 4-1 у такій редакції:

“4-1. Львівській обласній державній адміністрації у термін до 05 числа кожного місяця надавати Львівській міській раді деталізований звіт про використання субвенції, наданої у попередньому місяці згідно з пунктами 3 та 4 цієї ухвали, із зазначенням розміру та статей витрат та наданням копій підтверджуючих документів“.


На сегодняшнем заседании Львовского городского совета на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос отчетности чиновников ЛОГА об использовании мусорной субвенции. Об этом говорится в повестке дня сессии горсовета.

Отчетность чиновников ЛОГА предполагается пунктом 5 повестки дня "О внесении изменений в постановление городского совета от 29.06.2017 № 2163" Об организации вывоза твердых бытовых отходов в г. Львове на период до 30.06.2019". В частности, предлагается дополнить предыдущее постановление пунктом 4 1 в следующей редакции:

"4-1. Львовской областной государственной администрации в срок до 05 числа каждого месяца предоставлять Львовскому городскому совету детализированный отчет об использовании субвенции, предоставленной в предыдущем месяце в соответствии с пунктами 3 и 4 этого постановления, с указанием размера и статей расходов и предоставлением копий подтверждающих документов".

Автор: Тетяна Костенко