STATUS QUO

академия сухопутных войск, Полторак

Академію сухопутних військ можуть розширити - Степан Полторак

Академії Сухопутних військ можуть передати факультет Кам’янець-Подільського університету у зв'язку з тим, що Кабінет міністрів України планує оптимізувати мережу військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. 

Як зазначає міністр оборони Степан Полторак, відповідні заходи передбачено проектом постанови, що розроблена з метою оптимізації мережі військово-навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та для збільшення обсягів підготовки офіцерів для Збройних сил України.

Зокрема, проектом передбачається реорганізація факультету військової підготовки Національно технічного університету "Харківський політехнічний інститут" шляхом перетворення його на "Інститут танкових військ" зазначеного університету. Міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак наголосив, що постанова жодним чином не впливає на рівень, статус, набір та фінансування Національної академії Сухопутних військ. Крім того, у Міністерстві оборони сьогодні розглядається питання щодо відкриття ліцею в Червонограді. Також в рамках реорганізації – подальша доля факультету Кам’янець-Подільського національного університету та можливість його передачі до складу Національної академії Сухопутних військ.

"Таке рішення дасть можливість якісно готувати танкістів та офіцерів для Збройних сил України", – зазначив міністр оборони.


Академии Сухопутных войск могут передать факультет Каменец-Подольского университета в связи с тем, что Кабинет министров Украины планирует оптимизировать сеть военных учебных подразделений высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

Как отмечает министр обороны Степан Полторак, соответствующие меры предусмотрены проектом постановления, разработанного с целью оптимизации сети военно-учебных подразделений высших учебных заведений и для увеличения объемов подготовки офицеров для Вооруженных сил Украины.

В частности, проектом предусматривается реорганизация факультета военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" путем превращения его в "Институт танковых войск" указанного университета. Министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что постановление никоим образом не влияет на уровень, статус, набор и финансирование Национальной академии Сухопутных войск. Кроме того, в Министерстве обороны сегодня рассматривается вопрос об открытии лицея в Червонограде. Также в рамках реорганизации - дальнейшая судьба факультета Каменец-Подольского национального университета и возможность его передачи в состав Национальной академии Сухопутных войск.

"Такое решение даст возможность качественно готовить танкистов и офицеров для Вооруженных сил Украины", - отметил министр обороны.

Автор: Тетяна Костенко