STATUS QUO

Депутати розглянуть петицію "Зупинити варварську обрізку дерев у Львові"

Петиція "Зупинити варварську обрізку дерев у Львові" за одну добу набрала необхідних 500 голосів на підтримку. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради. 

Як повідомив начальник відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради Орест Файфурка, електронна петиція "Зупинити варварську обрізку дерев у Львові", яку подав цілий колектив авторів - екологів та урбаністів, встановила рекорд: лише за добу зібрала необхідні 500 голосів.

Петиція передбачає:

 1. Розробити локальний нормативний документ щодо порядку закупівлі послуг з обрізки, контролю якості наданих послуг та відповідальності замовника і виконавця за порушення.
 2. Провести навчання і сертифікувати арбористів для проведення санітарної обрізки дерев і допускати лише навчених людей до обрізки.
 3. Створити систему збору і переробки осіннього листя, зручну та вигідну насамперед для тих, хто листя збирає.
 4. Налагодити комунікацію ЛМР з мешканцями з питань озеленення: інформувати про плани щодо обрізок, пропагувати цінність міського озеленення та правильні підходи до утримання.
 5. Розробити і затвердити програму догляду і спостереження дерев, топінг на яких вже проведено.
 6. Провести відкритий і публічний конкурс на посаду керівника відділу екології. Кандидати мають публічно представити власне бачення розвитку озеленення та охорони довкілля в місті.

Тепер, як розповів Орест Файфурка, управління "Секретаріат ради" підготує відповідний проект ухвали для розгляду електронної петиції депутатським корпусом Львівської міської ради. Автори петиції будуть запрошені до виступу на пленарному засіданні. У разі підтримки петиції депутатами, профільні виконавчі органи підготують дорожню карту щодо втілення ідеї в життя.


Петиция "Остановить варварскую обрезку деревьев во Львове" за сутки набрала необходимые 500 голосов в поддержку. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета. 

Как сообщил начальник отдела общественного партнерства управления "Секретариат совета" Львовского городского совета Орест Файфурка, электронная петиция "Остановить варварскую обрезку деревьев во Львове", которую подал целый коллектив авторов - экологов и урбанистов, установила рекорд: всего за сутки собрала необходимые 500 голосов.

Петиция гласит:

 1. Разработать локальный нормативный документ о порядке закупки услуг по обрезке, контролю качества предоставляемых услуг и ответственности заказчика и исполнителя за нарушение.
 2. Провести обучение и сертифицировать арбористов для проведения санитарной обрезки деревьев и допускать только обученных людей к обрезке.
 3. Создать систему сбора и переработки осенних листьев, удобную и выгодную, прежде всего, для тех, кто листья собирает.
 4. Наладить коммуникацию ЛГС с жителями по вопросам озеленения: информировать о планах по обрезке, пропагандировать ценность городского озеленения и правильные подходы к содержанию.
 5. Разработать и утвердить программу ухода и наблюдения за деревьями, топпинг на которых уже проведены.
 6. Провести открытый и публичный конкурс на должность руководителя отдела экологии. Кандидаты должны публично представить свое видение развития озеленения и охраны окружающей среды в городе.

Теперь, как рассказал Орест Файфурка, управление "Секретариат совета" подготовит соответствующий проект постановления для рассмотрения электронной петиции депутатским корпусом Львовского городского совета. Авторы петиции будут приглашены к выступлению на пленарном заседании. В случае поддержки петиции депутатами, профильные исполнительные органы подготовят дорожную карту по воплощению идеи в жизнь.