STATUS QUO

участник АТО, бизнес, программа, ЛОГА

Учасникам АТО на Львівщині пропонують стати підприємцями

Учасників АТО запрошують до участі у конкурсі на відшкодування відсотків за кредитами на власний бізнес. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО оголошує з 18 липня по 18 серпня 2017 року конкурс інвестиційних проектів. Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з Департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

  • мати статус учасника АТО;
  • мати офіційну прописку на території Львівської області;
  • створити бізнес-план (інвестиційний проект);
  • взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду "Відродження", "Новий відлік" або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації до 18 серпня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425. Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних. Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 299-92-79; 261-26-65.


Участников АТО приглашают к участию в конкурсе на возмещение процентов по кредитам на собственный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Департамент экономической политики Львовской облгосадминистрации в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности Львовской области для поддержки предпринимательской инициативы участников АТО объявляет с 18 июля по 18 августа 2017 года конкурс инвестиционных проектов. Предприниматели участники АТО смогут получить из областного бюджета возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в банках и кредитных союзах, которые заключили генеральные соглашения о сотрудничестве с Департаментом экономической политики ЛОГА.

Претенденты на получение возмещения части процентной ставки по кредитам должны соответствовать следующим требованиям:

  • иметь статус участника АТО;
  • иметь официальную прописку на территории Львовской области;
  • создать бизнес-план (инвестиционный проект);
  • принять участие в обучении в рамках проекта международного фонда "Возрождение", "Новый отсчет" или положить на свой банковский счет 20% от ожидаемой суммы кредита.

Указанные документы участникам конкурса необходимо подать в департамент экономической политики областной государственной администрации до 18 августа 2017 года по адресу: г. Львов, ул. Винниченко, 18, каб. 425. Максимальная сумма кредита - 300 тыс. грн.. сроком на 3 года. Размер частичного возмещения процентной ставки составляет 14% годовых. Подробную информацию можно получить по телефонам: 299-92-79; 261-26-65.

Автор: Тетяна Костенко