STATUS QUO

На Львівщині перевірять підприємство через забруднення річки

Держекоінспекція перевірить ТзОВ "Жовківський племптахорепродуктор" через забруднення води на території с. Мервичі. Про це повідомляє Держекоінспекція у Львівській області.

3 квітня поточного року відділ інструментально-лабораторного контролю Інспекції в рамках проведення державного контролю на території Куликівської сільської ради Жовківського району відібрав проби поверхневих вод поблизу ТзОВ "Жовківський Племптахорепродуктор".

За результатами проведених лабораторних досліджень спеціалістами виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин згідно з рибогосподарськими нормами водокористування, а саме:

  • в потоці без назви (притока річки Думний Потік), 100 м нижче ТзОВ "Жовківський Племптахорепродуктор" за показниками: завислі речовини в 4,8 рази, амоній в 696 рази, фосфати в 19,1 рази, біохімічне споживання кисню в 500 раз, хімічне споживання кисню в 84,8 рази, залізо загальне в 6,2 рази, кисень розчинений 1,0 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3;
  • в потоці без назви, в місці впадіння в річку Думний Потік (гирло), приблизно 3 км від ТзОВ "Жовківський Племптахорепродуктор" за показниками: амоній в 21 раз, біохімічне споживання кисню в 28,3 рази, хімічне споживання кисню в 6,4 рази, залізо загальне в 1,9 рази, кисень розчинений 4,5 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3;
  • в річці Думний Потік, приблизно 150 м нижче впадання потоку без назви за показниками: амоній в 17 разів, біохімічне споживання кисню в 24 рази, хімічне споживання кисню в 5,6 рази, залізо загальне в 1,7 рази, кисень розчинений 5,1 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3.

В річці Думний Потік, приблизно 30 м вище впадіння потоку без назви перевищень вмісту забруднюючих речовин не виявлено.

Результати лабораторних досліджень будуть враховані у разі проведення Інспекцією перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ "Жовківський Племптахорепродуктор".


Госэкоинспекция проверит ООО "Жолковский племптицерепродуктор" из-за загрязнения воды на территории с. Мервичи. Об этом сообщает Госэкоинспекция во Львовской области.

3 апреля текущего года отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции в рамках проведения государственного контроля на территории Куликовской сельского совета Жодковского района отобрал пробы поверхностных вод вблизи ООО "Жолковский Племптицерепродуктор".

По результатам проведенных лабораторных исследований специалистами выявлено превышение содержания загрязняющих веществ согласно рыбохозяйственным нормам водопользования, а именно:

  • в потоке без названия (приток реки Думный Поток), 100 м ниже ООО "Жолковский Племптицерепродуктор" по показателям: взвешенные вещества в 4,8 раза, аммоний в 696 раза, фосфаты в 19,1 раза, биохимическое потребление кислорода в 500 раз, химическое потребление кислорода в 84,8 раза, железо общее в 6,2 раза, кислород растворенный 1,0 мг / дм3 при норме не ниже 6,0 мг / дм3;
  • в потоке без названия, в месте впадения в реку Думный Поток (устье), примерно 3 км от ООО "Жолковский Племптицерепродуктор" по показателям: аммоний в 21 раз, биохимическое потребление кислорода в 28,3 раза, химическое потребление кислорода в 6,4 раза, железо общее в 1,9 раза, кислород растворенный 4,5 мг / дм3 при норме не ниже 6,0 мг / дм3;
  • в реке Думный Поток, примерно 150 м ниже впадения потока без названия по показателям: аммоний в 17 раз, биохимическое потребление кислорода в 24 раза, химическое потребление кислорода в 5,6 раза, железо общее в 1,7 раза, кислород растворенный 5,1 мг / дм3 при норме не ниже 6,0 мг / дм3.

В реке Думный Поток, примерно 30 м выше впадения потока без названия превышений содержания загрязняющих веществ не обнаружено.

Результаты лабораторных исследований будут учтены при проведении инспекцией проверки соблюдения требований природоохранного законодательства ООО "Жолковский Племптицерепродуктор".

comments powered by Disqus