STATUS QUO

У Львові вчителів навчатимуть обходитися без пластику

Виконавчий комітет Львівської міської ради підтримав впровадження соціально-культурних проектів у галузі "Поводження з відходами", зокрема тренінги для вчителів щодо зменшення використання пластику. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийнято рішення "Про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі "Поводження з відходами", яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми дофінансування відповідних проектів». Відтак у Львові буде впроваджено два проекти у сфері поводження з відходами: "Компостери для ОСББ" та "Життя без пластику".

Перший проект — "Компостери для ОСББ": облаштування компостерів для чотирьох будинків ОСББ і залучення мешканців до компостування харчових та садових відходів. Другий проект — „Життя без пластику“: проведення тренінгів для вчителів початкових класів та природничих наук щодо зменшення використання пластику та заміну їх на інші матеріали. Сума на виконання цих проектів становить 92 тис грн., — доповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.


Исполнительный комитет Львовского городского совета поддержал внедрение социально-культурных проектов в области "Обращение с отходами", в частности тренинги для учителей по уменьшению использования пластика. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета принято решение "Об утверждении перечня социально-культурных проектов общественных организаций в области "Обращение с отходами", которым оказывается финансовая поддержка за счет средств городского бюджета. Львова, и суммы к финансированию соответствующих проектов». Поэтому в Львове будет внедрена два проекта в сфере обращения с отходами: "Компостеры для ОСМД" и "Жизнь без пластика".

Первый проект - "Компостеры для ОСМД": обустройство компостеров для четырех домов ОСМД и привлечение жителей к компостированию пищевых и садовых отходов. Второй проект - "Жизнь без пластика": проведение тренингов для учителей начальных классов и естественных наук по уменьшению использования пластика и замену их на другие материалы. Сумма на выполнение этих проектов составляет 92 тыс. грн, - доложил и.о. директора департамента по вопросам обращения с отходами Сергей Сало.