STATUS QUO

Львів'янин заплатить півмільйона за пошкодження чужого автомобіля

24-річний львів'янин заплатить 440 тис. грн за стрибки по чужому автомобілі. Затриманий поліцією хуліган так і не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Про це повідомляє ZAXID.NET

Галицький районний суд Львова зобов'язав 24-річного львів'янина, який пошкодив BMW X5, стрибаючи на його даху та лобовому склі, відшкодувати власнику автомобіля усі завдані збитки. Загалом винуватцю доведеться заплатити понад 440 тис. грн.

Сам інцидент стався ще 25 квітня. Пізно ввечері того дня клієнти сусіднього готелю зауважили молодого чоловіка, який стрибав по даху припаркованого на вул. Князя Романа BMW X5. Вони викликали на місце події патрульну поліцію, яка й затримала порушника. Він так і не зміг пояснити патрульним, чому пошкодив чужий автомобіль.

Власник BMW X5 звернувся до суду з цивільним позовом про відшкодування завданої йому шкоди на загальну суму понад 527 тис. грн. За результатами експертизи пошкодження автомобіля оцінили у 427 237 грн, ще у 100 тис. грн власник автомобіля оцінив завдану йому моральну шкоду.

Під час розгляду справи у суді свою вину чоловік визнав повністю та просив його суворо не карати.

Суддя Галицього районного суду Наталія Зубачик, яка розглядала цю справу на початку жовтня, зобов’язала обвинуваченого виплатити власнику BMW X5 (у вироку суду вказано, що автомобіль 2004 року випуску) усю суму матеріальної шкоди, але моральну шкоду зменшила до 10 тис. грн. Хулігана також оштрафували на 850 грн і зобов’язали сплатити 3140 грн. за проведення автотоварознавчої експертизи. Загалом йому доведеться заплатити більше 441 тис. грн.

Цікаво, що за даними сайтів з продажу автомобілів, BMW X5 2004 року випуску можна придбати приблизно за 300 тис. грн.

Стаття 194 ККУ, яку інкримінували обвинуваченому, передбачає і реальне позбавлення волі за зумисне пошкодження чужого майна, проте суддя, зважаючи на його каяття і відсутність криміналу у минулому, вирішила не карати його тюрмою.


24-летний львовянин заплатит 440 тыс. грн за прыжки по чужом автомобиле. Задержанный полицией хулиган так и не смог объяснить мотивы своего поступка. Об этом сообщает ZAXID.NET

Галицкий районный суд Львова обязал 24-летний львовянин, который повредил BMW X5, прыгая на его крыше и лобовом стекле, возместить владельцу автомобиля все причиненные убытки. В общем виновнику придется заплатить более 440 тыс. грн.

Сам инцидент произошел еще 25 апреля. Поздно вечером того дня клиенты соседнего отеля заметили молодого человека, который прыгал по крыше припаркованного на ул. Князя Романа BMW X5. Они вызвали на место происшествия патрульную полицию, которая и задержала нарушителя. Он так и не смог объяснить патрульным, чем повредил чужой автомобиль.

Владелец BMW X5 обратился в суд с гражданским иском о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму более 527 тыс. грн. По результатам экспертизы повреждения автомобиля оценили в 427 237 грн, еще в 100 тыс. грн. владелец автомобиля оценил нанесенный ему моральный ущерб.

При рассмотрении дела в суде свою вину мужчина признал полностью и просил его строго не наказывать.

Судья Галицкого районного суда Наталья Зубачик, которая рассматривала это дело в начале октября, обязала обвиняемого выплатить владельцу BMW X5 (в приговоре суда указано, что автомобиль 2004 года выпуска) всю сумму материального ущерба, но моральный ущерб уменьшила до 10 тыс. грн. Хулигана также оштрафовали на 850 грн и обязали уплатить 3140 грн. за проведение товароведческой экспертизы. В общем ему придется заплатить больше 441 тыс. грн.

Интересно, что по данным сайтов по продаже автомобилей, BMW X5 2004 года выпуска можно приобрести примерно за 300 тыс. грн.

Статья 194 УК, которую инкриминировали обвиняемому, предусматривает и реальное лишение свободы за умышленное повреждение чужого имущества, однако судья, учитывая его раскаяние и отсутствие криминала в прошлом, решила не наказывать его тюрьмой.