STATUS QUO

выпускники, Радеховский район, аттестаты

Випускникам Радехівського району відмовляють у вступі до вишів

Випускників двох шкіл Радехівського району залишили поза вступної кампанії через зміну у назві учбових закладів. Про це повідомляє прес-служба Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації звернувся листом №08-07/2547 від 11.07.2017 р. до міністра освіти і науки з проханням у вирішенні питання реєстрації в електронному кабінеті та створення електронних заяв на участь в конкурсному відборі для вступу до ВНЗ України 52 випускників Радехівського району Львівської області.

Як зазначають у департаменті, проблема виникла через те, що атестати про повну загальну середню освіту було надруковано для двох шкіл Радехівського району Львівської області, які змінили назву (для Синьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Вузлове). У зв'язку з виявленням помилки, отримані атестати було передано на знищення та подано нове замовлення на їх виготовлення для Синьківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" та Вузлівського опорного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" Радехівського району Львівської області. Виправлені документи були виготовлені та передані випускникам вище вказаних шкіл.

Однак, при реєстрації в електронних кабінетах виникають помилки, де вказано, що кожному випускнику видано два атестати (зі старою назвою школи і новою). На даний час ДП "Інфоресурс" дану помилку не виправив, що не дає змоги випускникам своєчасно подати документи для вступу до ВНЗ України.


Выпускников двух школ Радеховского района оставили вне вступительной кампании из-за изменений в названии учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации.

Департамент образования и науки облгосадминистрации обратился с письмом №08-07 / 2547 от 11.07.2017 г. ко министру образования и науки с просьбой решить вопрос регистрации в электронном кабинете и создании электронных заявлений на участие в конкурсном отборе для поступления в вузы Украины 52  выпускников Радеховского района Львовской области.

Как отмечают в департаменте, проблема возникла из-за того, что аттестаты о полном общем среднем образовании были напечатаны для двух школ Радеховского района Львовской области, которые изменили название (для Синьковской общеобразовательной школы I-III ступеней и общеобразовательной школы I-III ступеней с. Узловое). В связи с обнаружением ошибки, полученные аттестаты были переданы на уничтожение и представлен новый заказ на их изготовление для Синьковского учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней - дошкольное учебное заведение" и Узловского опорного учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I-III ступеней - лицей" Радеховского района Львовской области. Исправленные документы были изготовлены и переданы выпускникам вышеуказанных школ.

Однако, при регистрации в электронных кабинетах возникают ошибки, где указано, что каждому выпускнику выдано два аттестата (со старым названием школы и новой). В настоящее время ГП "ИнфоРесурс" данную ошибку не исправил, что не позволяет выпускникам своевременно подать документы для поступления в вузы Украины.

Автор: Тетяна Костенко