STATUS QUO

На Львівщині судили призовника, який відмовився служити

Жовківський районний суд Львівської області засудив столяра ТзОВ "Агродерев", який відмовився служити. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

У квітні 2018 року чоловік був викликаний в Жовківський районний військовий комісаріат для відправки в складі команди №65/9302 для проходження військової служби. Проте, отримавши повістку з вимогою прибути на 23.04.2018 до Жовківського районного військового комісаріату для відправки в складі вказаної команди, не прибув до місця призову та не повідомив про причини не прибуття.

Таким чином, він вчинив ухилення від призову на строкову військову службу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ст. 335 КК України.

Між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої чоловік беззастережно визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому діяння кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 335 КК України. Сторони погодилися на призначення покарання у вигляді двох років обмеження волі та звільнення мвід його відбування з випробуванням, строком на один рік.

11 червня 2018 року Жовківський районний суд Львівської області затвердив угоду про визнання винуватості, визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 КК України, і призначив йому покарання у виді двох років обмеження волі. Проте звільнив від відбуваня покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік.


Жовковский районный суд Львовской области приговорил столяра ООО "АГРОДЕРЕВ", который отказался служить. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

В апреле 2018 человек был вызван в Жолковский районный военный комиссариат для отправки в составе команды №65 / 9302 для прохождения военной службы. Однако, получив повестку с требованием прибыть на 23.04.2018 в Жовковского районного военного комиссариата для отправки в составе указанной команды, не явился к месту призыва и не сообщила о причинах прибытия.

Таким образом, он совершил уклонение от военной службы, то есть уголовное преступление, предусмотренное ст. 335 УК Украины.

Между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, согласно которой человек безоговорочно признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния уголовного преступления (преступления), ст. 335 УК Украины. Стороны согласились на назначение наказания в виде двух лет ограничения свободы и освобождения м от его отбывания с испытанием сроком на один год.

11 июня 2018 Жолковский районный суд Львовской области утвердил соглашение о признании виновности, признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 335 УК Украины, и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако освободил от видбуваня наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.