STATUS QUO

У львівські школи закуплять комп'ютери та музичні інструменти

Депутати погодили придбання обладнання для початкових класів "Нової української школи". Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

17 квітня на засіданні комісії фінансів та планування бюджету ЛМР депутати розглянули і погодили титульний список на закупівлю обладнання для початкових класів "Нової української школи" за рахунок коштів  із обласного бюджету для м. Львова.

Начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик повідомила:

"Ми отримали субвенцію з обласного бюджету на придбання обладнання для нової української школи у розмірі 11 млн грн. Ще 7 млн грн заплановано на ці цілі у міському бюджеті. Частину з цих коштів ми плануємо виділити на придбання комп’ютерного обладнання, музичних інструментів, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів. У середньому у розрахунку на один клас у нас виходить 14 тис грн. Цю суму отримає кожен перший клас. Цього року у нас сформовано 311 перших класів".

Далі депутати підтримали питання про виділення додаткових коштів  із бюджету розвитку м. Львова для співфінансування проектів у галузі охорони здоров’я міста, які пройшли відбір у Конкурсі проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2019 рік. Це, зокрема, проект "Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії Комунального некомерційного підприємства "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" та проект "Капітальний ремонт операційного приміщення центру термічної травми та пластичної хірургії Комунального некомерційного підприємства "8-а міська клінічна лікарня м. Львова". 

"Загалом понад 70 мікропроектів стали потенційними переможцями в Конкурсі проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2019 рік. Однозначно, що всі ці мікропроекти треба дофінансувати на цій сесії ЛМР", - додав член постійної комісії фінансів та планування бюджету Валерій Веремчук.


Депутаты согласовали приобретение оборудования для начальных классов "Новой украинской школы". Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

17 апреля на заседании комиссии финансов и планирования бюджета Львовского горсовета депутаты рассмотрели и согласовали титульный список на закупку оборудования для начальных классов "Новой украинской школы" за счет средств из областного бюджета для г. Львов.

Начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик сообщила:

"Мы получили субвенцию из областного бюджета на приобретение оборудования для новой украинской школы в размере 11 млн грн. Еще 7 млн ​​грн запланировано на эти цели в городском бюджете. Часть из этих средств мы планируем выделить на приобретение компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов. В среднем в расчете на один класс у нас получается 14 тыс грн. Эту сумму получит каждый первый класс. В этом году у нас сформировано 311 первых классов".

Далее депутаты поддержали вопрос о выделении дополнительных средств из бюджета развития г. Львов для софинансирования проектов в области здравоохранения города, которые прошли отбор в конкурсе проектов местного развития в Львовской области на 2019 год. Это, в частности, проект "Приобретение автоматического биохимического анализатора для лаборатории коммунального некоммерческого предприятия" 3-я городская клиническая больница г. Львова" и проект "Капитальный ремонт операционного помещения центра термической травмы и пластической хирургии коммунального некоммерческого предприятия" 8-я городская клиническая больница г. Львова".

"Всего более 70 микропроектов стали потенциальными победителями в конкурсе проектов местного развития в Львовской области на 2019 год. Однозначно, что все эти микропроекты надо дофинансировать на этой сессии ЛГС", - добавил член постоянной комиссии финансов и планирования бюджета Валерий Веремчук.

comments powered by Disqus