STATUS QUO

военнослужащий, суд, самоволка

У Жовківському районі судили військовослужбовця, який пішов у самоволку

У Жовківському районі судили військового, який пішов у самоволку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

В матеріалах рішення суду зазначається, що військовослужбовець Збройних Сил України, проходячи військову службу по мобілізації у військовій частині польова пошта В4673, 15 січня 2016 року, під час слідування ешелону військової частини польова пошта В4673 на станції загрузки "Добросин", яка розташована в с. Добросин Жовківського району Львівської області, самовільно залишив визначене місце служби та до 25.04.2018 року, тобто до моменту з'явлення до військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 65), проводив службовий час вдома (Чернівецька область). Тобто вчинив самовільне залишення місця служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 407 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений, свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та пояснив, що з 15.01.2016 року, під час слідування ешелону військової частини польова пошта В4673 на станції загрузки "Добросин", яка розташована в с. Добросин Жовківського району Львівської області, самовільно залишив визначене місце служби, а саме поїхав в м.Львів, коштів щоб повернутися в частину, не мав, тому поїхав додому. У вчиненому щиро розкаюється, просить суд його суворо не карати.

З копії службової характеристики вбачається що обвинувачений займав посаду водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів, взводу матеріального забезпечення, танкового батальйону військової частини польова пошта В4673.

6 вересня 2018 року Жовківський районний суд Львівської області засудив визнати обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.407 ч.4 КК України, та призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Проте звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, строком на 1 рік. Протягом іспитового строку засуджений не повинен покидати територію військової частини польова пошта В4673 без дозволу командира військової частини, а у разі його звільнення з військової служби, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.


В Жолковском районе судили военного, который ушел в самоволку. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

В материалах решения суда отмечается, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины, проходя военную службу по мобилизации в военной части полевая почта В4673, 15 января 2016 года, во время следования эшелона военной части полевая почта В4673 на станции загрузки "Добросин", которая расположена в с. Добросин Жолковского района Львовской области, самовольно оставил определенное место службы и до 25.04.2018 года, то есть до момента появления в военную прокуратуру Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины (г. Хмельницький, ул. Пилипчука, 65), проводил служебное время дома (Черновицкая область). То есть совершил самовольное оставление места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, - уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 407 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовном правонарушении признал полностью и пояснил, что с 15.01.2016 года, во время следования эшелона военной части полевая почта В4673 на станции загрузки "Добросин", которая расположена в с. Добросин Жолковского района Львовской области, самовольно оставил место службы, а именно поехал во Львов, средств, чтобы вернуться в часть, не имел, поэтому поехал домой. В содеянном искренне раскаивается, просит суд его строго не наказывать.

Из копии служебной характеристики усматривается, что обвиняемый занимал должность водителя автомобильного отделения подвоза боеприпасов, взвода материального обеспечения, танкового батальона воинской части полевая почта В4673.

6 сентября 2018 Жолковский районный суд Львовской области приговорил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.407 ч.4 УК Украины и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год. В течение испытательного срока осужденный не должен покидать территорию воинской части полевая почта В4673 без разрешения командира воинской части, а в случае его увольнения с военной службы, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы.

Автор: Тетяна Костенко