STATUS QUO

петиция, трамваи

Львів'яни пропонують свій варіант вирішення проблеми з німецькими трамваями

Львів'яни пропонують замість коригування дверей у новоприбулих берлінських трамваях привести до нормативних стандартів висоти платформ трамвайних зупинок. Відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

Останні кілька місяців не вщухають дискусії стосовно невідповідності висоти деяких підвищених платформ трамвайних зупинок нормативам, через що є побоювання, що двері новоприбулих трамваїв з Берліна не зможуть нормально відкриватися.

Автор петиції Матвій Шкотняр вважає, що чиновники підуть шляхом модифікування дверей трамваїв. Натомність він пропонує інший вихід.

"Згідно із чинними Державними будівельними нормами, трамвайна платформа має мати висоту максимум 30 см по відношенню до рейок. Натомість, до прикладу, на нових платформах вул. Личаківської цей параметр сягає 35, що є явним порушенням норм. Аналогічна ситуація спостерігається і на платформах, що збудовані на початку вул. Дорошенка. Якщо зараз місто просто "підріже" двері у берлінських трамваях (а, скоріше за все. просто поміняє на такі, що відкриваються всередину, що є очевидним зменшенням рівня комфорту пасажирів), то це не зніме проблему невідповідності існуючих платформ нормативам, котрі є в даному випадку абсолютно виправданими. А це, в свою чергу, становитиме величезну проблему в подальшому - значно звузить можливий спектр закупівлі рухомого складу, оскільки більшість трамваїв та автобусів з розсувними дверима не будуть "влізати" у платформи".

Автор петиції Матвій Шкотняр

Виходячи з вищесказаного він пропонує не чіпати дверні системи у новоприбулих трамваях, а просто привести вже збудовані платформи у відповідність до стандартів, оскільки це в будь-якому випадку необхідно буде зробити.

Станом на 17 вересня петицію підписали 88 осіб з 500 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 58 днів

Повний текст петиції


Львовяне предлагают вместо корректировки дверей у вновь прибывших берлинских трамваях привести к нормативным стандартам высоты платформ трамвайных остановок. Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных птицей.

Последние несколько месяцев не утихают дискуссии относительно несоответствия высоты некоторых повышенных платформ трамвайных остановок нормативам, из-за чего есть опасения, что двери новоприбывших трамваев из Берлина не смогут нормально открываться.

Автор петиции Матвей Шкотняр считает, что чиновники пойдут путем модифицирования дверей трамваев. Вместо этого он предлагает другой выход.

"По действующим Государственным строительным нормам, трамвайная платформа должна имеет иметь высоту не более 30 см по отношению к рельсам. Зато к примеру, на новых платформах ул. Лычаковской этот параметр достигает 35, что является явным нарушением норм. Аналогичная ситуация наблюдается и на платформах, построенные в начале ул. Дорошенко. Если сейчас город просто "подрезает" двери в берлинских трамваях (а, скорее всего, просто поменяет на открывающиеся внутрь, что является очевидным уменьшением уровня комфорта пассажиров), то это не снимет проблему несоответствия существующих платформ нормативам, которые есть в данном случае абсолютно оправданными. А это, в свою очередь, составит огромную проблему в дальнейшем - значительно сузит возможный спектр закупки подвижного состава, поскольку большинство трамваев и автобусов с раздвижными дверями не будут "влезать" в платформы " .

Автор петиции Матвей Шкотняр

Исходя из вышесказанного он предлагает не трогать дверные системы у вновь прибывших трамваев, а просто привести уже построенные платформы в соответствии со стандартами, поскольку это в любом случае необходимо будет сделать.

По состоянию на 17 сентября петицию подписали 88 человек из 500 необходимых. До конца сбора подписей осталось 58 дней

Полный текст петиции

Автор: Тетяна Костенко