STATUS QUO

экскурсия, наука

Львів'ян запрошують на екскурсії науковим Львовом

Львів’ян запрошують на екскурсії науковим Львовом з вченими в рамках проекту "Науковий шпацер". Про це повідомляє видання "Медіастар". 

Екскурсії науковим Львовом з вченими в рамках проекту "Науковий шпацер" відбудуться 18 вересня з 17.00 до 23.00 год. Усіх запрошують долучитись.

Науковий шпацер — це прогулянка з гідами по місцях розвитку науки у місті. На деяких зупинках гостей чекатимуть вчені з минулих епох, які розкажуть про ті часи й дадуть відповіді на всі запитання.

Серед зупинок шпацеру: НУ "Львівська політехніка", головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, старий корпус Університету, пам’ятник М. Грушевському, "Шкоцька" кав’ярня.

Учасники шпацеру побачать оригінал з першого накладу "Математичних начал натуральної філософії" Ньютона. А під час зупинки в "Шкоцькій" за філіжанкою кави або за келихом вина спробують зрозуміти декілька задач, над якими ламали голови Стефан Банах і Станіслав Улям.

У межах екскурсій буде порушено теми дослідження нафти, біохімічної школи Львова, суспільних наук і видатних математиків міста.

Учені, які візьмуть участь в шпацері: Михайло Зарічний — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри геометрії і топології, декан механіко-математичного факультету (2004−2016) Львівського національного університету імені Івана Франка, Ярослав Притула — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу, декан механіко-математичного факультету (1995−2004) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гіди: Марта Льода — наукова редакторка Куншт, екскурсовод по Львову, Марина Томазова — екскурсовод по Львову, співпрацює із турфірмою "Відвідай".

Організатори поділили науковий шпацер на чотири групи, щоб кожен зміг обрати зручний для себе час.

Перша група починає о 17:00.

Довідка. Куншт — це науково-популярний журнал та платформа популяризації науки в Україні. Автори розповідають, що вченим відомо про Всесвіт і куди спрямовані їхні пошуки. З кожним наступним випуском журнал не лише розширює межі відомого, а й доводить, що наука, якою б складною вона не була, все ж не позбавлена краси та творчості.


Львовян приглашают на экскурсии по научному Львову с учеными в рамках проекта "Научный шпацер". Об этом сообщает издание "Медиастар". 

Экскурсии по научному Львову с учеными в рамках проекта "Научный шпацеру" состоится 18 сентября с 17.00 до 23.00. Всех приглашают приобщиться.

Научный шпацеру - это прогулка с гидами по местам развития науки в городе. На некоторых остановках гостей ждут ученые из прошлых эпох, которые расскажут о тех временах и ответят на все вопросы.

Среди остановок шпацера: НУ "Львовская политехника", главный корпус Львовского национального университета им. Ивана Франко, Научная библиотека им. В. Стефаника, старый корпус Университета, памятник М. Грушевскому, "Шкоцкое кафе".

Участники шпацера увидят оригинал первого тиража "Математических начал натуральной философии" Ньютона. А во время остановки в "Шкоцкой" за чашкой кофе или бокалом вина попытаются понять несколько задач, над которыми ломали головы Стефан Банах и Станислав Улям.

В рамках экскурсий будет затронуты темы исследования нефти, биохимической школы Львова, общественных наук и выдающихся математиков города.

Ученые, которые примут участие в шпацере: Михаил Заречный - доктор физико-математических наук, профессор кафедры геометрии и топологии, декан механико-математического факультета (2004-2016) Львовского национального университета имени Ивана Франко, Ярослав Притула - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического и функционального анализа, декан механико-математического факультета (1995-2004) Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Гиды: Марта Льода - научный редактор Куншт, экскурсовод по Львову, Марина Томазова - экскурсовод по Львову, сотрудничает с турфирмой "Посети".

Организаторы разделили научный шпацеру на четыре группы, чтобы каждый смог выбрать удобное для себя время.

Первая группа начинает в 17:00.

Справка. Куншт - это научно-популярный журнал и платформа популяризации науки в Украине. Авторы рассказывают, что ученым известно о Вселенной и куда направлены их поиски. С каждым последующим выпуском журнал не только расширяет границы известного, но и доказывает, что наука, какой бы сложной она ни была, все же не лишена красоты и творчества.

Автор: Тетяна Костенко