STATUS QUO

петиция, автобус, Брюховичи

Зі Львова до смт Брюховичі просять пустити комунальні великі автобуси

Запустити комунальний великогабаритний громадський транспорт до смт. Брюховичі – відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій

За словами авторки петиції Ярини Остапик, жоден комунальний громадський транспорт м. Львова не їздить до смт. Брюховичі. Міські пасажирські перевезення між Львовом та Брюховичами здійснююся лише приватними перевізниками, які обслуговують маршрут №8 та маршрут № 22. У зв'язку з цим у пасажирів виникає багато нарікань.

Так, більшість автобусів, що обслуговують машрути №8 та № 22, це автобуси середнього класу Богдан А092, які не пристосовані для перевезень пасажирів у міському режимі – поручні для стоячих пасажирів розташовані високо або їх немає, проходи у частині автобусів вузькі та обмежують переміщення пасажирів, другі двері розташовані високо та не відкриваються автоматично, підвищення підлоги у салоні травмує стоячих пасажирів.

Також автобуси маршрутів № 8 та № 22 наразі можуть вмістити за інструкцією 43 чол., насправді влізає 55-60, а нерідко і більше 60 чоловік. При цьому автобуси переповнені вже на кінцевій зупинці, тому пасажири наступних зупинок у час пік та на вихідні не мають жодного шансу доїхати. Через перевантаженість автобусів водії взагалі не зупиняються на частині зупинок, особливо на зупинках "Торф’яна", "Замарстинівська" при слідуванні зі Львова та на зупинці "Курортна", "Джерело" при слідуванні з Брюхович.

"При посадці пільговиків у салон, у тому числі дітей багатодітних родин, водії відмовляться їх перевозити безкоштовно, кричать на таких пасажирів, ображають. На вихідні маршрут №8 обслуговує, як правило, лише 2 автобуси, а інколи і один, які їдуть шалено переповнені. Черга на вихідні на кінцевій зупинці у м. Львові на пл. Св. Теодора нерідко досягає таких розмірів, що всі пасажири не можуть сісти у один автобус. Через переповненість не можуть скористатись автобусами у вихідні дні і велика кількість львів’ян, які приїжджають відпочити на Брюховицьких озерах та у лісі".

Цитата з петиції

Також вона зазначає, що жоден з автобусів, які обслуговують маршрут №8, не пристосовані для перевезення дитячих візочків чи інвалідних візків при тому, що лікарні та поліклініки загального спрямування, які обслуговують Брюховичі, знаходяться у м. Львові, а спеціалізовані лікарні м. Львова, в тому числі офтальмологічна та кардіологічна лікарня розташовані у Брюховичах. Як наслідок, мами з маленькими дітьми на візках та особи з обмеженими можливостями на візках повністю позбавлені можливості добратись громадським транспортом зі Львова до Брюхович та у зворотньому напрямку. Також комунальна поліклініка у смт. Брюховичі не надає всіх послуг, які передбачено медичним стандартом, зокрема лабораторних послуг, які для брюхівчан здійснює медичний заклад по вул. Хімічна у м. Львові. Як наслідок, пільговики, зокрема пенсіонери, для того, щоб здати лабораторні аналізи, змушені оплачувати проїзд, оскільки комунального транспортного з’єднанням між Львовом та Брюховичами немає.

"Запуск комунального великогабаритного громадського транспорту до смт. Брюховичі вирішив би також транспортні питання мешканців вул. Замарстинівської (на відрізку від перехрестя на Брюховичі до виїзду зі Львова), оскільки на даний момент цю частину вулиці обслуговують також лише маршрути № 8 та № 22. З метою вирішення вищеназначених проблем та забезпечення прав пасажирів, просимо запустити комунальний великогабаритний громадський транспорт до смт. Брюховичі, у тому числі просимо розглянути варіант продовження будь-якого міського комунального великогабаритного автобусного маршруту до смт. Брюховичі через вул. Замарстинівську".

Цитата з петиції

Станом на 17 вересня петицію підписали 57 осіб з 500 необхідних.


Запустить коммунальный крупногабаритный общественный транспорт в пгт. Брюховичи - соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций

По словам автора петиции Ярины Остапик, ни один коммунальный общественный транспорт м. Львов не ездит в пгт. Брюховичи. Городские пассажирские перевозки между Львовом и Брюховичей здийснююся только частными перевозчиками, которые обслуживают маршрут №8 и маршрут № 22. В связи с этим у пассажиров возникает много нареканий.

Так, большинство автобусов, обслуживающих машрута №8 и № 22, это автобусы среднего класса Богдан А092, которые не приспособлены для перевозок пассажиров в городском режиме - поручни для стоящих пассажиров расположены высоко или их нет, проходы в части автобусов узкие и ограничивают перемещения пассажиров , вторые двери расположены высоко и глухие автоматически, повышение пола в салоне травмирует стоячих пассажиров.

Также автобусы маршрутов № 8 и № 22 сейчас могут вместить по инструкции 43 чел., На самом деле влезает 55-60, а нередко и более 60 человек. При этом автобусы переполнены уже на конечной остановке, поэтому пассажиры следующих остановок в час пик и в выходные не имеют никакого шанса доехать. Из-за перегруженности автобусов водители вообще не останавливаются на части остановок, особенно на остановках "Торфяная", "Замарстиновская" при следовании из Львова и на остановке "Курортная", "Источник" при следовании с Брюхович.

"При посадке льготников в салон, в том числе детей многодетных семей, водители откажутся их перевозить бесплатно, кричат ​​на таких пассажиров, обижают. На выходные маршрут №8 обслуживает, как правило, только 2 автобуса, а иногда и один, которые едут безумно переполнены . Очередь на выходные на конечной остановке в г.. Львове на пл. Св. Теодора нередко достигает таких размеров, что все пассажиры не могут сесть в один автобус. Из-за переполненности не могут воспользоваться автобусами в выходные дни и большое количество львовян, которые приезжают отдохнуть на Брюхов цьких озерах и в лесу ".

Цитата из петиции

Также она отмечает, что ни один из автобусов, которые обслуживают маршрут №8, не приспособлены для перевозки детских колясок или инвалидных колясок при том, что больницы и поликлиники общего направления, которые обслуживают Брюховичи, находятся в м. Орел, а специализированные больницы. Львова , в том числе офтальмологическая и кардиологическая больница расположены в Брюховичах. Как следствие, мамы с маленькими детьми на колясках и лица с ограниченными возможностями на колясках полностью лишены возможности добраться общественным транспортом из Львова в Брюхович и в обратном направлении. Также коммунальная поликлиника в с. Брюховичи не предоставляет всех услуг, предусмотренных медицинским стандартом, в частности лабораторных услуг, для брюхивчан осуществляет медицинское учреждение по ул. Химическая в г.. Львове. Как следствие, льготники, в частности пенсионеры, для того, чтобы сдать лабораторные анализы, вынуждены оплачивать проезд, поскольку коммунального транспортного соединением между Львовом и Брюховичей нет.

"Запуск коммунального крупногабаритного общественного транспорта до пгт. Брюховичи решил бы также транспортные вопросы жителей ул. Замарстиновской (на отрезке от перекрестка на Брюховичи до выезда из Львова), поскольку на данный момент эту часть улицы обслуживают также только маршруты № 8 и № 22. С целью решения вищеназначених проблем и обеспечения прав пассажиров, просим запустить коммунальный крупногабаритный общественный транспорт в пгт. Брюховичи, в том числе просим рассмотреть вариант продолжения любого городского коммун льного крупногабаритного автобусного маршрута до пгт. Брюховичи через ул. Замарстыновскую ".

Цитата из петиции

По состоянию на 17 сентября петицию подписали 57 человек из 500 необходимых.

Автор: Тетяна Костенко