STATUS QUO

Поліція назвала кількість поранених під час полювання на Львівщині

Впродовж минулого року під час полювання на території Львівської області внаслідок порушень правил безпеки троє осіб отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На Львівщині стартував сезон полювання на пернату дичину. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей, правоохоронці здійснюють контроль за дотриманням правил особистої безпеки при поводженні з мисливською зброєю, її носінні, зберіганні та транспортуванні.

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" право на полювання мають особи, які досягли 18-річного віку за умови наявності дозвільних документів на використання вогнепальної мисливської зброї. В разі відсутності тих чи інших дозвільних документів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Категорично заборонено полювати у недозволених місцях та в темну пору доби, використовувати немисливську (в тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну  вогнепальну  зброю та набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше ніж 5 міліметрів.

Основною запорукою безпеки під час полювань є неухильне дотримання правил експлуатації вогнепальної зброї та дисципліна громадян. Забороняється направляти зброю на людину або домашніх тварин, передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши і не розрядивши, стріляти без необхідності та вживати спиртні напої.

Керівники полювання, єгері, начальники команд, які допустили проведення мисливства без відповідного інструктажу і дозволили участь у полюванні особам у нетверезому стані, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

В цілому, впродовж минулого року під час полювання на території Львівської області внаслідок порушень правил безпеки троє осіб отримали вогнепальні поранення.


В течение прошлого года во время охоты на территории Львовской области в результате нарушений правил безопасности три человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

На Львовщине стартовал сезон охоты на пернатую дичь. Чтобы предотвратить гибель и травмирование людей, правоохранители осуществляют контроль за соблюдением правил личной безопасности при обращении с охотничьим оружием, ее ношении, хранении и транспортировке.

В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" право на охоту имеют лица, достигшие 18-летнего возраста при наличии разрешительных документов на использование огнестрельного охотничьего оружия. В случае отсутствия тех или иных разрешительных документов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Категорически запрещено охотиться в неположенных местах и ​​в темное время суток, использовать неохотничьи (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы, снаряженные пулями и дробью диаметром более 5 миллиметров.

Основным залогом безопасности во время охоты является неукоснительное соблюдение правил эксплуатации огнестрельного оружия и дисциплина граждан. Запрещается направлять оружие на человека или домашних животных, передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив, стрелять без необходимости и употреблять спиртные напитки.

Руководители охоты, егеря, начальники команд, допустившие проведение охоты без соответствующего инструктажа и позволили участие в охоте лицам в нетрезвом состоянии, несут ответственность в установленном законом порядке.

В целом, в течение прошлого года во время охоты на территории Львовской области в результате нарушений правил безопасности три человека получили огнестрельные ранения.