STATUS QUO

На Львівщині оштрафували чоловіка, який відмовився їхати на військові збори

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс рішення щодо мешканця Стрийщини, який відмовився їхати на військові збори. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як зазначається в матеріалах рішення, електромонтер санаторія "Моршинський" як рядовий запасу отримав 23 квітня 2018 року повістку на відправку 02.05.2018 р. на навчальні збори. Проте на вказану дату у райвійськкомат не прибув. Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 337 КК України - ухилення військовозобов'язаного від навчальних зборів.

12 липня 2018 року між прокурором Стрийської місцевої прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до угоди обвинувачений повністю визнав себе винним в пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 337 КК України, в зв'язку з чим сторони домовились про призначення покарання за ч. 2 ст. 337 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

8 серпня Стрийський міськрайонний суд Львівської області затвердив укладену угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.


Стрыйский городской суд Львовской области вынес решение в отношении жителя Стрыйщины, который отказался ехать на военные сборы. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах решение, электромонтер санатория "Моршинский" как рядовой запаса получил 23 апреля 2018 года повестку на отправку 02.05.2018 г. на учебные сборы. Однако на указанную дату в райвоенкомат не прибыл. Таким образом, обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 337 УК Украины - уклонение военнообязанного от учебных сборов.

12 июля 2018 года между прокурором Стрыйской местной прокуратуры и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. В соответствии с соглашением обвиняемый полностью признал себя виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 337 УК Украины, в связи с чем стороны договорились о назначении наказания по ч. 2 ст. 337 УК Украины в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

8 августа Стрыйский городской суд Львовской области утвердил заключенное соглашение о признании виновности и назначил согласованное наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.