STATUS QUO

археологи, университет Франко, находки

Перед Львівським університетом археологи знайшли цінні предмети

Перед Львівським університетом під час археологічного дослідження археологі знайшли цінні предмети. Про це розповів керівник археологічного нагляду Євген Ткач, повідомляє видання "Львівські"

Один з предметів - це елемент люльки, зробленої приблизно в 18 столітті. Знахідка керамічна, прикрашена рослинним декором. Також в першій траншеї знайшли плоский круглий предмет з металу. Євген Ткач припустив, що це медальйон австрійських часів.

Нагадаємо, 11 липня працівники Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України розпочали археологічні дослідження на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка. Оскільки площа має давню історію – близько 500 років, то перед створенням підземного паркінгу необхідно з’ясувати наявність давного культурного шару. Проведення всіх досліджень на цій території займе від 60 до 90 днів. Після цього оголосять конкурс на інвестора, який займатиметься реконструкцією.

Довідка SQ. Ділянка, на якій проводять дослідження, розташована на давньому Краківському передмісті Львова, у східній частині одного з найстаріших у Центрально-Східній Європі парків, який був закладений у другій половині XVI ст. львівським патрицієм М. Шольц-Вольфовичем. Впродовж XVII-XVIII ст. він належав Єзуїтській колегії, а у першій половині ХІХ ст. його орендував підприємець Йоганн Гехт. З середини століття парк перейшов назад у власність міста і став називатися Міським парком. У його нижній частині, після зведення будівлі Галицького сейму, було влаштовано партер з квітниками та клумбами, який існує, з певними змінами, і до нині.


Перед Львовским университетом во время археологического исследования археологи нашли ценные предметы. Об этом рассказал руководитель археологического надзора Евгений Ткач, сообщает издание "Львовские"

Один из предметов - это элемент трубки, сделанной примерно в 18 веке. Находка керамическая, украшена растительным декором. Также в первой траншее нашли плоский круглый предмет из металла. Евгений Ткач предположил, что это медальон австрийских времен.

Напомним, 11 июля работники Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины начали археологические исследования на площади перед Львовским национальным университетом имени Ивана Франко. Поскольку площадь имеет давнюю историю - около 500 лет, то перед созданием подземного паркинга не обходимо выяснить наличие древних культурных слоя. Проведение всех исследований на этой территории займет от 60 до 90 дней. После этого объявят конкурс на инвестора, который будет заниматься реконструкцией.

Справка SQ. Участок, на котором проводят исследования, расположен на древнем Краковском предместье Львова, в восточной части одного из старейших в Центральной и Восточной Европе парков, который был заложен во второй половине XVI в. львовским патрицием М. Шольц-Вольфовичем. В течение XVII-XVIII вв. он принадлежал Иезуитской коллегии, а в первой половине XIX в. его арендовал предприниматель Иоганн Гехт. С середины века парк перешел обратно в собственность города и стал называться Городским парком. В его нижней части, после здания сейма, был устроен партер с цветниками и клумбами, который существует, с определенными изменениями, и по сей день.

Автор: Тетяна Костенко