STATUS QUO

ЕС, безвиз, поддержка, громады, Йоахим Старбатти, Европейский Парламент

Європейський Парламент готовий підтримувати об'єднані громади Львівщини

Представники Львівської обласної державної адміністрації обговорили із депутатом Європейського Парламенту перспективи економічного розвитку регіону. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

У понеділок, 17 липня, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський зустрівся із депутатом Європейського Парламенту Йоахімом Старбатті. У межах зустрічі обговорювали суспільно-політичні та економічні питання, що стосуються розвитку регіону.

"Для Львівщини особливо важливим є рішення Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, - наголосив Ростислав Замлинський. - Після його прийняття, тут, на Львівщині ми спостерігаємо велику активність з боку іноземних туристів та інвесторів, які вбачають у нашому регіоні безпечний майданчик для ведення свого бізнесу".

Перший заступник голови Львівської ОДА розповів  про позитивний інвестиційний клімат на Львівщині та те, що у регіоні прагнуть запровадити стандарти ЄС і бути прикладом для всієї України.

"На сьогодні ми продовжуємо здійснення реформ, зокрема у боротьбі із корупцією та децентралізації", - додав він.

Йоахімом Старбатті у свою чергу запевнив у підтримці України з боку Європейського Парламенту:

"Необхідно, аби у регіоні об’єднані громади самі вирішували, на що вони хочуть витрачати гроші саме на місцях. Тому потрібно нарощувати адміністративні спроможності громад, і ми готові вам у цьому допомогти".

Довідка SQ. Йоахім Старбатті прибув на Львівщину з метою ознайомлення із інвестиційним та економічним потенціалом Львівської області, стратегіями залучення іноземних інвестицій у регіон та дослідження впливу Угоди про асоціацію України з ЄС на торговельно-експортний потенціал Львівської області.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


В Львовской облгосадминистрации обсудили с депутатом Европейского Парламента перспективы экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

В понедельник, 17 июля, первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский встретился с депутатом Европейского Парламента Иоахимом Старбатти. В рамках встречи обсуждали общественно-политические и экономические вопросы, касающиеся развития региона.

"Для Львовщины особенно важным является решение Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, - отметил Ростислав Замлинский. - После его принятия, здесь, на Львовщине мы наблюдаем большую активность со стороны иностранных туристов и инвесторов, которые видят в нашем регионе безопасную площадку для ведения своего бизнеса".

Первый заместитель председателя Львовской ОГА рассказал о положительном инвестиционном климате на Львовщине и о том, что в регионе стремятся внедрить стандарты ЕС и быть примером для всей Украины.

"На сегодня мы продолжаем осуществление реформ, в частности в борьбе с коррупцией и децентрализации", - добавил он.

Иоахимом Старбатти в свою очередь заверил в поддержке Украины со стороны Европейского Парламента:

"Необходимо, чтобы в регионе объединенные общины сами решали, на что они хотят тратить деньги именно на местах. Поэтому нужно наращивать административные способности громад, и мы готовы вам в этом помочь".

Справка SQ. Йоахим Старбатти прибыл во Львовскую область с целью ознакомления с инвестиционным и экономическим потенциалом Львовской области, стратегиями привлечения иностранных инвестиций в регион и исследования влияния Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на торгово-экспортный потенциал Львовской области.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

Автор: Тетяна Костенко