STATUS QUO

Стало відомо, з ким найбільше торгує Львівщина

Головне управління статистики у Львівській області повідомило, з ким активно співпрацює Львівська область.

За даними облстату, Львівська область активно співпрацює з країнами Європейського Союзу.

Експорт товарів до країн ЄС у 2018 році становив 1491 млн дол. США, імпорт з країн ЄС – 1702,4 млн дол. США. Частка країн ЄС в експорті та імпорті становила відповідно 79% та 63% в загальнообласному обсязі.

Підприємства Львівської області найбільше експортують до Польщі, Німеччини, Чехії та Данії. Найбільше продавалось у Європу електротехнічне обладнання, меблі, текстильні матеріали та вироби, деревина та вироби з неї. Основну частку імпорту товарів постачали партнери з Польщі та Німеччини.

Найбільше з країн ЄС завозились текстильні матеріали та вироби, електротехнічне обладнання, механічне обладнання, паливо, нафта і продукти її перегонки.

Партнерами з країн ЄС у підприємства області вкладено 759 млн дол. США прямих іноземних інвестицій (82% від загального обсягу). Найбільше інвестицій надійшло з Кіпру, Польщі, Німеччини та з Нідерландів.

Найбільш привабливими для європейських інвесторів є промисловість області, сфера адміністративного та допоміжного обслуговування, фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном.


Главное управление статистики во Львовской области сообщило, с кем активно сотрудничает Львовская область.

По данным облстата, Львовская область активно сотрудничает со странами Европейского Союза.

Экспорт товаров в страны ЕС в 2018 году составил 1491 млн долл. США, импорт из стран ЕС – 1702,4 млн долл. США. Доля стран ЕС в экспорте и импорте составила соответственно 79% и 63% в общеобластном объеме.

Предприятия Львовской области больше всего экспортируют в Польшу, Германию, Чехию и Данию. Больше всего продавалось в Европу электротехническое оборудование, мебель, текстильные материалы и изделия, древесина и изделия из нее. Основную долю импорта товаров поставляли партнеры из Польши и Германии.

Больше всего из стран ЕС завозились текстильные материалы и изделия, электротехническое оборудование, механическое оборудование, топливо, нефть и продукты ее перегонки.

Партнерами из стран ЕС в предприятия области вложено 759 млн долл. США прямых иностранных инвестиций (82% от общего объема). Больше всего инвестиций поступило из Кипра, Польши, Германии и из Нидерландов.

Наиболее привлекательными для европейских инвесторов является промышленность области, сфера административного и вспомогательного обслуживания, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом.