STATUS QUO

У Львові виходили дитину з вагою 480 грамів

Львівські неонатологи вперше виходили дитину з вагою 480 грамів. Сьогодні дівчинці виповнився рік. Про це повідомляє ZAXID.NET.

16 липня маленькій Іринці, що народилася з критично малою вагою - всього 480 г, виповниться рік. Від неї ще при народженні відмовилися батьки, тож дитина святкуватиме свій день народження у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомила завідувачка відділення патології недоношених новонароджених, головний неонатолог Львівщини Ольга Децик, дівчинка дуже поспішала з’явитися на світ. Вона народилася на 23 тижні вагітності з вагою всього 480 г з незрілістю усіх органів і систем: з недостатнім розвитком нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи. І цю дитину лікарям вдалося виходити.

"Це перша дитина з такою критично малою вагою тіла, всього 480 г, яку вдалося виходити. Хоча ми вже 20 років виходжуємо дітей, що народилися з вагою до одного кілограма. Але з такою критично малою вагою, менше 500 г, вперше. Тому Іринка – наша радість і гордість", - каже Ольга Децик.

Від дитини відмовилися батьки, з перших днів народження і до тепер дитина перебуваж в центрі, де нею опікуються лікарі. Три місяці провела у відділенні інтенсивноі терапіі, решту часу - у відділенні патологіі передчасно народжених. З допомогою лікарів вона подолала всі перешкоди, поборола всі загрози і зараз нормально розвивається. Усміхнена, спокійна, активна.

18 липня дівчинку передадуть у будинок дитини, а 16 липня Іринці виповнюється рік. Її день народження лікарі вирішили відсвяткувати в лікарні і запрошують на нього усіх небайдужих до долі дівчинки людей. Чекають на ньому благодійників і спонсорів також. З усіх питань можна звернутися до Ольги Децик - 0 67 373 63 45.


Львовские неонатологи впервые выходили ребенка с весом 480 граммов. Сегодня девочке исполнился год. Об этом сообщает ZAXID.NET.

16 июля маленькой Ирочке, что родилась с критически малым весом - всего 480 г, исполнится год. От нее еще при рождении отказались родители, и ребенок будет праздновать свой день рождения в неонатальном центре Львовской областной клинической больницы.

Как сообщила заведующая отделением патологии недоношенных новорожденных, главный неонатолог Львовской области Ольга Децик, девочка очень спешила появиться на свет. Она родилась на 23 неделе беременности с весом всего 480 г с незрелостью всех органов и систем: с развитием нервной системы, легких, сердца, почек, органов пищеварения, иммунной системы. И этого ребенка врачам удалось выходить.

"Это первый ребенок с таким критически малым весом тела, всего 480 г, которую удалось выходить. Хотя мы уже 20 лет выхаживаем детей, родившихся с весом до одного килограмма. Но с таким критически малым весом, менее 500 г, впервые. Поэтому Иринка - наша радость и гордость", - говорит Ольга Децик.

От ребенка отказались родители, с первых дней рождения и до сих пор ребенок находится в центре, где ею занимаются врачи. Три месяца провела в отделении интенсивной терапии, остальное время - в отделении патологии недоношенных. С помощью врачей она преодолела все препятствия, поборола все угрозы и сейчас нормально развивается. Улыбающаяся, спокойная, активная.

18 июля девочку передадут в дом ребенка, а 16 июля Ирочке исполняется год. Ее день рождения врачи решили отпраздновать в больнице и приглашают на него всех неравнодушных к судьбе девочки людей. Ждут благотворителей и спонсоров тоже. По всем вопросам можно обратиться к Ольге Децик - 0 67373 63 45.