STATUS QUO

У Львові священик обіцяє влаштувати акцію протесту

У Львові священник обіцяє влаштовувати протести, якщо не буде музею митрополита Андрея Шептицького, інформує РІСУ.  Про це повідомляє інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви. 

Ще з 2001 року засновники музею намагаються отримати приміщення колишнього монастиря (вул. Кривоноса, 1) для функціонування установи. Однак тепер приміщення перебуває у власності Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛДУВС) МВС. Зараз у цій будівлі на другому і третьому поверхах розміщені аудиторії університету.

“За два роки на першому поверсі ми вклали багато роботи і чималі кошти. Ми вивезли понад 20 вантажівок сміття. У залі, де колись монахи проводили свої аскетичні вправи, наші художники-реставратори проводять зондажі і виявляють розписи. Також тут є надзвичайно старовинна кам’яна підлога XVII століття. За ці мури першого поверху ми платимо 70 тисяч гривень за опалення. На цьому поверсі колись була друкарня університету, а зараз — власність Інституту історії релігії. Музей отримав доступ до цього приміщення в рамках договору співпраці між музеями. Зараз силами церковної громади і небайдужих відбувається демонтаж непридатної штукатурки, підлоги, фундаментів друкарських машин. Однак роботи ще багато. Тому ми вкладаємо свої кошти у знищений об’єкт — пам’ятку архітектури ЮНЕСКО. У 2015 році, коли було 150-ліття митрополита Андрея Шептицького, я у храмі зробив експозицію з його особистих речей. Я провів біля 50 екскурсій, які відвідували молодь від навчальних закладів, приходили лікарі, а також екскурсійні групи з інших міст”, — зауважив о. Севастьян Дмитрух.

Нагадаємо, у лютому 2017 року було створено юридичну особу — музей митрополита Андрея Шептицького. Засновники музею — Курія Львівської архиєпархії УГКЦ та директор музею о. д-р Севастьян (Степан) Дмитрух. За словами священнослужителя, створення музею — це справа належного пошанування митрополита Андрея Шептицького, яка сприяє його беатифікації.

Ієромонах Севастьян Дмитрух неодноразово коментував ситуацію про різноманітні виклики та труднощі щодо створення музею митрополита Андрея Шептицького. Він повідомив, що будуть організовувати акції протесту, до яких зможуть долучитися усі охочі.

За словами Наталії Бунди, директора департаменту розвитку Львівської міської ради, мерія зараз у пошуках альтернативного приміщення, куди би погодився переїхати університет.

Довідка SQ. Музей базується на колекціях, зібраних о. Севастьяном впродовж чотирьох десятиліть, за дорученням і благословенням світлої пам’яті митрополита Володимира Стернюка, передусім на території Львівської митрополії, а також і на території Франції, Німеччини, США, Канади та інших країн. Це найбільша збірка особистий речей митрополита Андрея Шептицького — понад 600 експонатів. Церква також утримує і постійно розширює іншу унікальну збірку старовинних раритетів українського сакрального мистецтва СТУДІОН, яку ще в 1909 році започаткував митрополит Андрей. Зараз це понад 6000 предметів, датованих починаючи від XIV століття. СТУДІОН є однією з найцікавіших збірок українського сакрального мистецтва.


Во Львове священник обещает устраивать протесты, если не будет музея митрополита Андрея Шептицкого, информирует РИСУ. Об этом сообщает информационный ресурс Украинской греко-католической церкви. 

Еще с 2001 года основатели музея пытаются получить помещение бывшего монастыря (ул. Кривоноса, 1) для функционирования учреждения. Однако теперь помещение находится в собственности Львовского государственного университета внутренних дел (ЛГУВД) МВД. Сейчас в этом здании на втором и третьем этажах размещены аудитории университета.

"За два года на первом этаже мы вложили много работы и немалые средства. Мы вывезли более 20 грузовиков мусора. В зале, где когда-то монахи проводили свои аскетические упражнения, наши художники-реставраторы проводят зондажи и проявляют росписи. Также здесь чрезвычайно старинный каменный пол XVII века. За эти стены первого этажа мы платим 70000 гривен за отопление. На этом этаже когда-то была типография университета, а сейчас - собственность Института истории религии. Музей получил доступ в это помещение в рамках договора сотрудничества между музеями. Сейчас силами церковной общины и неравнодушных происходит демонтаж непригодной штукатурки, пола, фундаментов печатных машин. Однако работы еще много. Поэтому мы вкладываем свои средства в уничтоженный объект - памятник архитектуры ЮНЕСКО. В 2015 году, когда было 150-летие митрополита Андрея Шептицкого, я в храме сделал экспозицию из его личных вещей. Я провел около 50 экскурсий, которые посещали молодежь из учебных заведений, приходили врачи, а также экскурсионные группы из других городов", - отметил о. Севастьян Дмитрух.

Напомним, в феврале 2017 было создано юридическое лицо - музей митрополита Андрея Шептицкого. Основатели музея - Курия Львовской архиепархии УГКЦ и директор музея в. д-р Севастьян (Степан) Дмитрух. По словам священнослужителя, создание музея - это дело надлежащего признания митрополита Андрея Шептицкого, которое способствует его беатификации.

Иеромонах Севастьян Дмитрух неоднократно комментировал ситуацию о различных вызовы и трудности по созданию музея митрополита Андрея Шептицкого. Он сообщил, что будут организовывать акции протеста, в которых смогут принять участие все желающие.

По словам Натальи Бунды, директора департамента развития Львовского городского совета, мэрия сейчас в поисках альтернативного помещения, куда бы согласился переехать университет.

Справка SQ. Музей базируется на коллекциях, собранных о. Севастьяном в течение четырех десятилетий, по поручению и благословению митрополита Владимира Стернюка, прежде всего на территории Львовской митрополии, а также на территории Франции, Германии, США, Канады и других стран. Это самый большой сборник личный вещей митрополита Андрея Шептицкого - более 600 экспонатов. Церковь также содержит и постоянно расширяет другой уникальный сборник старинных раритетов украинского сакрального искусства - Студион, который еще в 1909 году начал собирать митрополит Андрей. Сейчас это более 6000 предметов, датированных начиная с XIV века. Студион является одной из самых интересных сборников украинского сакрального искусства.