STATUS QUO

Трускавець претендуватиме на статус курорту державного значення

Унікальна візитівка Львівщини - місто Трускавець готуватиме подання до Верховної Ради України для отримання статусу державного курорту. Про це розповів Андрій Кульчинський – міський голова Трускавця на понеділковій нараді, інформує прес-служба Трускавецької міської ради.

Напередодні очільник Трускавця, разом з депутатами, здійснили робочий візит у місто Хмільник, яке, власне, має статус державного курорту вже кілька років.

Трускавецька делегація зустрілась з представниками влади курорту Хмільник, які розповіли про наявні плюси та мінуси при набутті Статусу. Окремо обговорили юридичні складові процедури та економічні фактори, які впливатимуть на розвиток міста.

Міський голова зазначив, що керівництво Хмільника не бачить особливих привілеїв у питаннях фінансів.

"Що стосується фінансової складової, то питання не просуваються вище рівня профільних міністерств,у цьому напрямку в Хмільнику не бачать позитиву. Але є великий плюс в тому, що статус допоміг їм захистити курорт від відкриття кар’єру неподалік", - каже Андрій Кульчинський.

В результаті зустрічі міський голова та депутати вирішили розпочати процедуру збору та подання документів для отримання Трускавцем статусу курорту держаного значення.

"Таким чином, хоч формально, та все ж привілеї зберігаються, і думаю, при належному лобізмі на рівні держави чи області можна отримати додаткове фінансування для Трускавця".

Отримання статуту курорту державного значення може забрати багато часу, - п’ять років, як це було у випадку Хмільника. У Трускавецькій міській раді переконані, що місто отримає статус в найкоротші терміни, для цього докладуть усіх зусиль.


Уникальная визитка Львовщины - город Трускавец готовит представление в Верховную Раду Украины для получения статуса государственного курорта. Об этом рассказал Андрей Калачинский - мэр Трускавца на понедельникам совещании, сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

Накануне глава Трускавца, вместе с депутатами, совершили рабочий визит в город Хмельник, которое, собственно, имеет статус государственного курорта уже несколько лет.

Трускавецкая делегация встретилась с представителями власти курорта Хмельник, которые рассказали об имеющихся плюсы и минусы при приобретении Статус. Отдельно обсудили юридические составляющие процедуры и экономические факторы, которые будут влиять на развитие города.

Мэр отметил, что руководство Хмельника не видит особых привилегий в вопросах финансов.

"Что касается финансовой составляющей, то вопрос не продвигается выше уровня профильных министерств, в этом направлении в Хмельнике не видят позитива. Но есть большой плюс в том, что статус помог им защитить курорт от открытия карьеру неподалеку", - говорит Андрей Калачинский.

В результате встречи мэр и депутаты решили начать процедуру сбора и подачи документов для получения Трускавцем статуса курорта подержанного значения.

"Таким образом, хотя формально, но все же привилегии сохраняются, и думаю, при должном лоббизме на уровне государства или области можно получить дополнительное финансирование для Трускавца".

Получение устава курорта государственного значения может занять много времени - пять лет, как это было в случае Хмельника. В Трускавецкой городском совете убеждены, что город получит статус в кратчайшие сроки, для этого приложат все усилия.