STATUS QUO

Стебник, обвал

Ситуації на території Стебницького родовища можуть надати статус надзвичайної

На засіданні робочої групи щодо ситуації на ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" обговорили можливість віднесення події, яка склалася на території підприємства, до категорії надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Під час засідання робочої групи щодо напрацювання заходів із забезпечення екологічної рівноваги на території Стебницького калійного родовища 13 грудня будо доручено КП "Дрогобичводоканал" укласти угоду з спеціалізованою організацією на розробку гірничо-геологічного обґрунтування з метою підготовки альтернативних ділянок для виносу магістрального водогону  Гірне – Дрогобич та розробити ПКД на будівництво напірного каналізаційного колектора від районної каналізаційної станції м. Стебник до районних каналізаційних очисних споруд.

Також, учасники робочої групи вирішили провести нараду щодо можливості віднесення події, яка склалася на території ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал", до категорії надзвичайної ситуації та напрацювання концепції для розробки нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".


На заседании рабочей группы по ситуации на ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" обсудили возможность отнесения ситуации, сложившейся на территории предприятия, к категории чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации.

Во время заседания рабочей группы по наработке мероприятий по обеспечению экологического равновесия на территории Стебницкого калийного месторождения 13 декабря будо поручено КП "Дрогобычводоканал" заключить соглашение со специализированной организацией на разработку горно-геологического обоснования с целью подготовки альтернативных участков для выноса магистрального водопровода Горное - Дрогобыч и разработать ПСД на строительство напорного канализационного коллектора от районной канализационной станции г. Стебник к районным канализационным очистным сооружениям.

Также участники рабочей группы решили провести совещание о возможности отнесения ситуации, сложившейся на территории ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал", к категории чрезвычайной ситуации и наработки концепции для разработки нового проекта консервации рудника № 2 и рекультивации нарушенных земель ОАО" Стебницкое горно химических предприятие "Полиминерал".

Автор: Тетяна Костенко