STATUS QUO

Стебник, обвал, комиссия

Робоча група з розслідування обвалу у Стебнику напрацювала нові заходи

Робоча група з розслідування обвалу у Стебнику напрацювала заходи із забезпечення екологічної рівноваги. Про це повідомляють "Джерела Трускавця". 

13 грудня відбулося засідання робочої групи з розслідування обвалу, який утворився внаслідок діяльності ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" і напрацювання заходів із забезпечення екологічної рівноваги на території Стебницького калійного родовища.

Як повідомили у Держекоінспекції Львівської області, під час зустрічі обговорили необхідність повторного обстеження території гірничого відводу з метою виявлення фактів потрапляння вод річки Вишниця та інших поверхневих вод у підземні виробітки рудника № 2 та оформлення дефектного акту з напрацюванням першочергових заходів, що потребують реалізації.

Крім цього, предметом розгляду були питання щодо пониження рівня води ставка в районі відпочинкового комплексу "Козацький хутір" з метою недопущення виникнення в майбутньому надзвичайної ситуації, надання результатів моніторингових досліджень вздовж автомобільної дороги Східниця-Пісочне, заключення угоди на розробку гірничо-геологічного обґрунтування з метою підготовки альтернативних ділянок для виносу магістрального водогону тощо


Рабочая группа по расследованию обвала в Стебнике наработала меры по обеспечению экологического равновесия. Об этом сообщают "Источники Трускавца". 

13 декабря состоялось заседание рабочей группы по расследованию обвала, который образовался в результате деятельности ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" и наработке мероприятий по обеспечению экологического равновесия на территории Стебницкого калийного месторождения.

Как сообщили в Госэкоинспекции Львовской области, во время встречи обсудили необходимость повторного обследования территории горного отвода с целью выявления фактов попадания вод реки Вишница и других поверхностных вод в подземные выработки рудника № 2 и оформления дефектного акта с наработкой первоочередных мероприятий, требующих реализации.

Кроме этого, предметом рассмотрения были вопросы относительного понижения уровня воды пруда в районе комплекса "Казацкий хутор" с целью недопущения возникновения в будущем чрезвычайной ситуации, предоставление результатов мониторинговых исследований вдоль автомобильной дороги Сходница-Песочное, заключение договора на разработку горно-геологического обоснования с целью подготовки альтернативных участков для выноса магистрального водопровода и т.д.

Автор: Тетяна Костенко