STATUS QUO

Школяр з Дрогобича запропонував найкращій в Україні стартап

Одинадцятикласник Дмитро Хевпа, який  вивчає інформаційні технології у Дрогобицькому ліцеї, став переможцем Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів “Майбутнє України” (секція “Електроніка та приладобудування”). Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради. 

Одинадцятикласник профілю інформаційних технологій Дрогобицького ліцею Дмитро Хевпа став переможцем Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів “Майбутнє України” у рамках VIII фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2019 (секція “Електроніка та приладобудування”, керівники проекту Роман Сосяк та Андрій Григорович).

Фестиваль Sikorsky Challenge 2019 проходив з 8 по 10 жовтня 2019 року в національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського".

Метою цього заходу є визначення найцікавіших та найактуальніших проектів у різних галузях техніки та надання авторам кращих з них допомоги в комерціалізації, створенні успішних стартап-компаній та виведенні інноваційних продуктів на національний та міжнародні ринки. Конкурс стартапів Sikorsky Challenge — це одна з найголовніших щорічних подій у сфері інноватики України. На ньому зазвичай збираються розробники проектів у багатьох галузях науки і техніки та представники великого інвестиційного бізнесу з усього світу.


Одиннадцатиклассник Дмитрий Хевпа, который изучает информационные технологии в Дрогобычском лицее, стал победителем Всеукраинской научно-технической выставки-конкурса молодежных инновационных проектов "Будущее Украины" (секция "Электроника и приборостроение"). Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета. 

Одиннадцатиклассник профиля информационных технологий Дрогобычского лицея Дмитрий Хевпа стал победителем Всеукраинской научно-технической выставки-конкурса молодежных инновационных проектов "Будущее Украины" в рамках VIII фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge 2019 (секция "Электроника и приборостроение", руководители проекта Роман Сосяк и Андрей Григорьевич).

Фестиваль Sikorsky Challenge 2019 проходил с 8 по 10 октября 2019 года в национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского".

Целью этого мероприятия является определение наиболее интересных и актуальных проектов в различных отраслях техники и предоставление авторам лучших из них помощи в коммерциализации, создании успешных стартап-компаний и выведении инновационных продуктов на национальный и международные ринки. Конкурс стартапов Sikorsky Challenge - это одна из главных ежегодных событий в сфере инноватики Украины. На нем обычно собираются разработчики проектов во многих областях науки и техники и представители крупного инвестиционного бизнеса со всего мира.