​Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації оприлюднив список вільних ставків у Львівській області, які можуть передаватися в оренду на земельних торгах.

За словами директора департаменту Руслана Гречаника, надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах дає значну кількість позитивних результатів.

"Зокрема, буде забезпечено ефективне та раціональне використання водного об’єкта, прозорий механізм і вільний доступ учасників до аукціону, наповнення бюджетів місцевих рад надходженнями від орендної плати, утримання водних об’єктів в належному санітарному та гідрологічному режимі, здійснення постійного контролю за якістю вод", - повідомив Гречаник.

Варто також зазначити, що список вільних для надання в оренду ставків постійно оновлюватиметься.


Департамент экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации обнародовал на сайте список свободных прудов во Львовской области, которые могут передаваться в аренду на земельных торгах.

По словам директора департамента Руслана Гречаника, предоставление в аренду водных объектов на земельных торгах дает положительные результаты.

"В частности, будет обеспечено эффективное и рациональное использование водного объекта, прозрачный механизм и свободный доступ участников к аукциону, наполнение бюджетов местных советов поступлениями от арендной платы, содержание водных объектов в надлежащем санитарном и гидрологическом режиме, осуществление постоянного контроля за качеством вод", - сообщил Гречаник.

Список прудов будет постоянно обновляться.