​Депутати Краківської міської ради (Польща) розглянули прийняття спеціального звернення до Львівської міської ради.

"Рада міста Кракова звертається до влади партнерського міста Львова до прийняття позитивного рішення, щоб повернути Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні церкву св. Марії Магдалини, будинки парафії святого Антонія, церкви Матері Божої Громничої, які прилягають до Львівської митрополичої курії.

Повернення законним власникам конфіскованих за часів СРСР релігійних об’єктів регулюють відповідні положення, ухвалені українською владою", – цитує проект звернення "Страйк".


Депутаты Краковского городского совета (Польша) рассмотрели принятие специального обращения к Львовскому городскому совету.

"Совет города Кракова обращается к власти партнерского города Львова, чтобы вернуть Архидеецезии Римско-Католической Церкви в Украине церковь св. Марии Магдалины, домов прихода святого Антония, церкви Матери Божьей Громничей, которые принадлежат к Львовской митрополичьей курии.

Возвращение законным владельцам конфискованных во времена СССР религиозных объектов регулируют соответствующие положения, принятые украинской властью", - цитирует проекте обращения "Страйк".