STATUS QUO

Львівський вуз увійшов у топ

Міжнародний медичний тест IFOM в Україні склали 10 099 студентів у 21 навчальному закладі. Про пише "Радіо Свобода". Найкраще із завданнями впоралися студенти Тернопільського національного медичного університету (отримали середній бал 36,32%), Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (34,69%) і Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (32,90%).

На тест я прийшов із відчуттям, що я до нього не готовий. І я особисто не знаю жодного студента, який відчував би себе підготовленим до нього. Все тому, що до IFOM ніхто спеціально не готувався. Левова частка часу на третьому курсі йшла на підготовку до екзамену "Крок-1" та іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням. Також із кінця травня до середини червня ми готувалися до іспитів і здачі екзаменаційної сесії в інституті. Окремої цілеспрямованої підготовки до цього екзамену у нас не було. Хоча мені однозначно допомогли іноземні ресурси, якими я користувався впродовж третього курсу, – розповів Василь Левчук, студент третього курсу Львівського медичного інституту, в коментарі для МОЗ України.

 


Международный медицинский тест IFOM в Украине здали 10 099 студентов в 21 учебном заведении. Об этом пишет "Радио Свобода". Лучше всего с заданиями справились студенты Тернопольского национального медицинского университета (получили средний балл 36,32%), Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца (34,69%) и Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого (32,90%).

На тест я пришел с ощущением, что я к нему не готов. И я лично не знаю ни одного студента, который чувствовал бы себя подготовленным к нему. Все потому, что в IFOM никто специально не готовился. Львиная доля времени на третьем курсе шла на подготовку к экзамену "Крок-1" и экзамена по английскому языку по профессиональному направлению. Также с конца мая до середины июня мы готовились к экзаменам и сдачи экзаменационной сессии в институте. Отдельного целенаправленной подготовки к этому экзамену у нас не было. Хотя мне однозначно помогли иностранные ресурсы, которыми я пользовался в течение третьего курса, - рассказал Василий Левчук, студент третьего курса Львовского медицинского института, в комментарии для Минздрава Украины.