STATUS QUO

У Турківському районі створили Національний парк

На території Турківського району Львівської області створено національний природний парк "Бойківщина". Відповідний Указ Президент України підписав 11 квітня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

До території національного природного парку "Бойківщина" погоджено в установленому порядку включення 12 240 гектарів земель ДП "Боринське лісове господарство", ДП "Турківське лісове господарство" Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та Турківського ДЛГП "Галсільліс".

10 623 гектарів земель державної та комунальної власності надаються національному природному парку в постійне користування, у тому числі з вилученням у землекористувачів, та 1617 гектарів земель державної власності державного підприємства "Боринське лісове господарство", які включаються до території парку без вилучення.

Указом Президента підтримано пропозицію Кабінету Міністрів України щодо функціонування національного природного парку "Бойківщина" у сфері Державного агентства лісових ресурсів України.

Національний природний парк "Бойківщина" створено з метою збереження генетичного, видового і ландшафтного різноманіття Українських Карпат, інших природних комплексів і об'єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. На території Парку зосереджена низка пам’яток історії та архітектури, які стануть базовими осередками розвитку туристичного та рекреаційного використання.


На территории Турковского района Львовской области создан национальный природный парк "Бойкивщина". Соответствующий Указ Президент Украины подписал 11 апреля 2019. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

К территории национального природного парка "Бойкивщина" согласовано в установленном порядке включение 12240 гектаров земель ГП "Боринское лесное хозяйство", ГП "Турковское лесное хозяйство" Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и Турковского ДЛГП "Галсильлис".

10623 гектаров земель государственной и коммунальной собственности предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, в том числе с изъятием у землепользователей, и 1617 гектаров земель государственной собственности государственного предприятия "Боринское лесное хозяйство", которые включаются в территории парка без изъятия.

Указом Президента поддержано предложение Кабинета Министров Украины относительно функционирования национального природного парка "Бойковщина" в сфере Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Национальный природный парк "Бойковщина" создан с целью сохранения генетического, видового и ландшафтного разнообразия Украинских Карпат, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. На территории Парка сосредоточена ряд памятников истории и архитектуры, которые станут базовыми ячейками развития туристического и рекреационного использования.

comments powered by Disqus