STATUS QUO

Львівські науковці отримали державну премію

Двоє львівських науковців за свої розробки отримали по 300 тисяч державної премії. Нагороди призначені Президентом за дослідження в галузі імунології та біотехнологій. Про це повідомляє "Твоє місто".  

Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження державними преміями працівників науки і техніки. Серед нагороджених – двоє представників наукових кіл Львівщини. Про це ідеться на офіційному сайті Глави держави.

Так, за роботу "Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань" премію отримала докторка медичних наук, завідувачка кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Валентина Чоп’як. За цю ж розробку премії отримали ще 7 науковців з різних наукових та медичних установ України.

За роботу "Біологічна активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" державну премію присуджено Вікторові Федоренку – докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка. За цю роботу також премії присуджені ще 7-м іншим науковцям.

Зазначимо, розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2018 рік, згідно з указом, становить 300 тис. гривень кожна.


Двое львовских ученых за свои разработки получили по 300 тисяч государственной премии. Награды назначены Президентом за исследования в области иммунологии и биотехнологии. Об этом сообщает "Твой город". 

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными премиями работников науки и техники. Среди награжденных - двое представителей научных кругов Львовщины. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, за работу "Научная разработка и внедрение персонифицированного подхода к диагностике, лечению и профилактике иммунозависимых заболеваний" премию получила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Валентина Чопьяк. За эту же разработку премии получили еще 7 ученых из разных научных и медицинских учреждений Украины.

За работу "Биологически активные вещества микробного синтеза в новейших биотехнологиях и современном аграрном производстве" государственная премия присуждена Виктору Федоренко - доктору биологических наук, заведующему кафедрой Львовского национального университета имени Ивана Франко. За эту работу также премии присуждены еще 7-ми другим ученым.

Отметим, размер Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год, согласно указу, составляет 300 тыс. гривен каждая.

comments powered by Disqus