STATUS QUO

Львівська міська рада оголосила кадровий конкурс на керівну посаду

Управління персоналом Львівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Про це повідомляеться на сайти міської ради.

Вимоги до посади:

  • повна вища освіта відповідного професійного спрямування (автомобілі, автомобільне господарство) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
  • післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

Додаткові вимоги:

  • стратегічне бачення розвитку транспортної системи міста;
  • досвід роботи на керівних посадах в автомобільній галузі на рівні керівника, заступника керівника.

Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу)

За додатковою інформацією звертатись за тел.: 297−59−96; каб. 215, Оксана Блавацька.


Управление персоналом Львовского городского совета объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника управления транспорта департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. Об этом сообщает сайт городского совета.

Требования к должности:

  • полное высшее образование соответствующего профессионального направления (автомобили, автомобильное хозяйство) по образовательно-квалификационному уровню магистра, специалиста;
  • стаж работы по специальности на службе в органах местного самоуправления и государственной службе на руководящих должностях не менее 3 лет или при необходимости (исходя из выполнения исполнительным органом основных задач и функций) стаж работы по специальности на руководящих должностях в других сферах управления не менее 4 лет;
  • последипломное образование в области знаний «Государственное управление».

Дополнительные требования:

  • стратегическое видение развития транспортной системы города опыт работы на руководящих должностях в автомобильной отрасли на уровне руководителя, заместителя руководителя.

Срок принятия документов (в течение 30 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса) За дополнительной информацией обращаться по тел .: 297-59-96; каб. 215, Оксана Блавацкая.