STATUS QUO

Генконсул республики Польша, Рафал Вольськи, Торгово-промышленная палата

Україна та Польща – що змінилося в стосунках з отриманням безвізу

Як отримати роботу в Польщі, які документи перевіряють на кордоні та як допомагатимуть підприємцям – про це розповів Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольські під час зустрічі зі львівським бізнесом на запрошення Львівської торгово-промислової палатиінформує прес-служба ЛТП.

Учасники діалогу активно обговорювали актуальні потреби та питання, які виникають, наприклад, при перетині українсько-польського кордону. Це стосується як приватних поїздок, так і бізнес-перевезень. Львівські підприємці подали ряд пропозицій щодо покращення організації роботи митних переходів. Пан Вольські з розумінням поставився до аргументів, оскільки сам свого часу працював у Німецько-польській господарчій палаті та був дотичний до вирішення логістичних завдань.

Окрім бізнес-питань пан Рафал розповів по те, чим дипломатична установа займається сьогодні. Пропонуємо вашій  увазі основні тези доповіді.

Дипломатія і бізнес: система підтримки підприємців змінюється

Віденська конвенція про дипломатичні відносини передбачає, що консули несуть відповідальність не тільки за формальні консульські проекти, а й за зміцнення господарчих стосунків. Зараз відбувається зміна системи підтримки польського бізнесу за кордоном. Поступово будуть ліквідовані торгові відділи посольств. На їх місце прийдуть відділи Польського агентства торгівлі та інвестицій, які відповідатимуть за формування стратегії підтримки експорту та за закордонні інвестиції. В Україні Польське агентство торгівлі та інвестицій з’явиться у 2019 році.

Ми підтримуємо ініціативи, які спрямовані на створення комфортних умов для ведення бізнесу. Встановлюються контакти польсько-українського бізнесу на виставках та нших міжнародних заходах. Звичайно, необхідно продовжувати налагоджувати безпосередні зв’язки між підприємцями Польщі та України. Зараз цьому активно сприяють торгово-промислові палати, бізнес-асоціації та Міжнародна спілка польських підприємців в Україні.   

Біометрія: мету поїздки треба підтвердити

З 11 червня 2017 року громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть користуватись правом безвізового в’їзду до країн-членів ЄС (крім Великої Британії та Ірландії). В І половині 2017 року зросла кількість заяв на отримання і шенгенських, і робочих віз. Проте з 11 червня кількість бажаючих отримати візу зменшилась. Позитивним чинником є те, що безвізовий режим дає змогу бути більш мобільним, не потрібно витрачати час і кошти на отримання візи. Але запровадження безвізу не звільняє громадян України мати документи, що підтверджують мету подорожі. Це може бути запрошення на зустріч або інший документ, який підтверджує торговельні чи ділові відносини (тобто ви самі обираєте зручний та потрібний документ), або ж квиток на виставку чи зібрання, якщо їх відвідання є метою поїздки.

Безвіз та право на працю: треба просити дозвіл на роботу

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, тобто за біометричним паспортом без візи, також мають право на роботу. Проте повинні оформити додаткові документи після прибуття на місце роботи. Отже – "безвізовий" українець у Польщі має право просити у держави дозвіл на працю. За "безвізом" можна залишатися в зоні Шенгену не більше 90 днів протягом 180 днів календарного періоду.

Перетин: потрібно більше пропускних пунктів

Із запровадженням безвізового режиму, ми зіштовхнулись із низкою проблем при перетині польсько-українського кордону. Кордон нас єднає, але, водночас, – є певним бар’єром. З одного боку – маємо спільний ринок ЄС, з іншого – внутрішній ринок України. Ми не можемо обійти сам факт існування кордону. Потрібно працювати над тим, щоб спростити та полегшити його перетин.

Але, зважаючи на інфраструктурну різницю наших країн (брак доріг та погана якість існуючих доріг, прим. ред.), очікувати на встановлення 40 пропускних пунктів на польсько-українському кордоні (як це було на німецько-польському кордоні) найближчим часом не можна.

Позитивним кроком є збільшення авіасполучень і впровадження залізничного сполучення. До прикладу, представники польської залізниці очікували, що навантаження потяга Львів-Перемишль становитиме 50-60%, сьогодні – продаж квитків складає майже 100%. Також з серпня готується запуск нової гілки сполучення Львів-Краків. А ще цього року запрацюють два нові напрямки авіасполучення: Львів – Познань та Львів – Бидгощ.

Статистика: кількість віз зменшилася

Генконсульство Польщі у Львові є рекордсменом за кількістю виданих віз. Ми видали майже 40% від усіх віз в Україні (понад 515 тис.). З 1 січня по 30 червня 2017 року видано 300 тис. віз. З 11 червня відбувається зменшення кількості заяв на отримання віз. З 12 червня до 5 липня 2017 року ми видали всього 32 тис. віз, тоді як до 11 червня ми видали 42 тис. віз. Тобто безвіз працює. Також зменшується кількість заяв на отримання робочих віз. В березні 2017 року їх було 33 тис., в червні – лише 25 тис.

Кількість громадян України, які перетинають кордон за біометричними паспортами, становить близько 10%. Середній час обслуговування одного пасажира з біометричним паспортом – на 10 секунд менше. Не справдились побоювання українців і стосовно збільшення кількості відмов при перетині кордону за біометричним паспортом і це, в першу чергу, заслуга української сторони.

Вантажний транспорт: черги на кордоні зросли

За даними виконавчого директора ПП "ГалТранс-Логістик" Марії Муляви, нагальною проблемою є перетин кордону вантажними автомобілями іноземних компаній, які мають виробництво в Україні: чотири роки тому час перетину кордону становив 6 годин, зараз – 8-10. Генконсул попросив підготувати для нього письмовий звіт для вирішення проблеми.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


Как получить работу в Польше, какие документы проверяют на границе и как помогают предпринимателям - об этом рассказал Генеральный Консул Республики Польша во Львове Рафал Вольски во время встречи с львовским бизнесом по приглашению Львовской торгово-промышленной палаты, информирует пресс-служба ЛТП.

Участники диалога активно обсуждали актуальные потребности и вопросы, которые возникают, например, при пересечении украинско-польской границы. Это касается как частных поездок, так и бизнес-перевозок. Львовские предприниматели подали ряд предложений по улучшению организации работы таможенных переходов. Господин Вольски с пониманием отнесся к аргументам, поскольку сам в свое время работал в Немецко-польской хозяйственной палате и участвовал в решении логистических задач.

Кроме бизнес-вопросов господин Рафал рассказал о том, чем дипломатическое учреждение занимается сегодня. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы доклада.

Дипломатия и бизнес: система поддержки предпринимателей меняется

Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает, что консулы несут ответственность не только за формальные консульские проекты, но и за укрепление хозяйственных отношений. Сейчас происходит изменение системы поддержки польского бизнеса за рубежом. Постепенно будут ликвидированы торговые отделы посольств. На их место придут отделы Польского агентства торговли и инвестиций, которые будут отвечать за формирование стратегии поддержки экспорта и заграничных инвестиций. В Украине Польское агентство торговли и инвестиций появится в 2019 году.

Мы поддерживаем инициативы, которые направлены на создание комфортных условий для ведения бизнеса. Устанавливаются контакты польско-украинского бизнеса на выставках и других международных мероприятиях. Конечно, необходимо продолжать налаживать непосредственные связи между предпринимателями Польши и Украины. Сейчас этому активно способствуют торгово-промышленные палаты, бизнес-ассоциации и Международный союз польских предпринимателей в Украине.

Биометрия: цель поездки надо подтвердить

С 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут пользоваться правом безвизового въезда в страны-члены ЕС (кроме Великобритании и Ирландии). В I половине 2017 года возросло количество заявлений на получение шенгенских и рабочих виз. Однако с 11 июня количество желающих получить визу уменьшилась. Положительным фактором является то, что безвизовый режим позволяет быть более мобильным, не нужно тратить время и средства на получение визы. Но введение безвиза не освобождает граждан Украины иметь документы, подтверждающие цель поездки. Это может быть приглашение на встречу или другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения (то есть вы сами выбираете удобный и нужный документ), или билет на выставку или собрания, если их посещение является целью поездки.

Безвиз и право на труд: надо просить разрешение на работу

Польша пока является единственной страной Шенгенской зоны и единственной страной ЕС, законодательство которого предусматривает, что неграждане Евросоюза, которые пересекли границу в рамках безвизового движения, то есть по биометрическим паспортом без визы, также имеют право на работу. Однако они должны оформить дополнительные документы по прибытии на место работы. Итак - "безвизовый" украинец в Польше имеет право просить у государства разрешение на работу. За "безвизом" можно оставаться в зоне Шенгена не более 90 дней в течение 180 дней календарного периода.

Пересечение: нужно больше пропускных пунктов

С введением безвизового режима, мы столкнулись с рядом проблем при пересечении польско-украинской границы. Граница нас объединяет, но в то же время - является определенным барьером. С одной стороны - есть общий рынок ЕС, с другой - внутренний рынок Украины. Мы не можем обойти сам факт существования границы. Нужно работать над тем, чтобы упростить и облегчить его сечение.

Несмотря на инфраструктурную разницу наших стран (нехватка дорог и плохое качество существующих дорог, прим. Ред.), ожидать установления 40 пропускных пунктов на польско-украинской границе (как это было на немецко-польской границе) в ближайшее время нельзя.

Положительным шагом является увеличение авиасообщений и внедрение железнодорожного сообщения. К примеру, представители польской железной дороги ожидали, что нагрузка поезда Львов-Перемышль составит 50-60%, сегодня - продажа билетов составляет почти 100%. Также с августа готовится запуск новой ветки сообщения Львов-Краков. А еще в этом году заработают два новых направления авиасообщение Львов - Познань и Львов - Быдгощ.

Статистика: количество виз уменьшилось

Генконсульство Польши во Львове является рекордсменом по количеству выданных виз. Мы выдали почти 40% всех виз в Украине (более 515 тыс.). С 1 января по 30 июня 2017 выдано 300 тыс. виз. С 11 июня происходит уменьшение количества заявлений на получение виз. С 12 июня по 5 июля 2017-го мы выдали всего 32 тыс. виз, тогда как до 11 июня мы выдали 42 тыс. виз. То есть безвиз работает. Также уменьшается количество заявлений на получение рабочих виз. В марте 2017 их было 33 тыс., в июне - только 25 тыс.

Количество граждан Украины, которые пересекают границу по биометрическим паспортам, составляет около 10%. Среднее время обслуживания одного пассажира с биометрическим паспортом - на 10 секунд меньше. Не исполнились опасения украинцев и по увеличению количества отказов при пересечении границы по биометрическим паспортом, и это, в первую очередь, заслуга украинской стороны.

Грузовой транспорт: очереди на границе выросли

По данным исполнительного директора ООО "Галтранс-Логистик" Марии Мулявы, насущной проблемой является пересечение границы грузовыми автомобилями, в частности иностранных компаний, которые имеют производство в Украине: четыре года назад пересечении границы составлял 6:00, сейчас - 8-10. Генконсул попросил подготовить для него письменный отчет для решения проблемы.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

Автор: Тетяна Костенко