STATUS QUO

общество "Память", останки бойцов, Галичина, Вермахт, советская армия

На Золочівщині виявлені місця захоронень у роки Другої світової війни

Під час польових пошукових досліджень на Золочівщині Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" виявило місця санітарних захоронень загиблих у роки Другої світової війни вояків української дивізії "Галичина", німецького "Вермахту", радянської Червоної армії. Про це повідомляє Товариство пошуку жертв війни ''Пам'ять'.

У селах Хильчиці, Княже Золочівського району Львівської області, пошуковою групою Товариства пошуку жертв війни "Пам’ять" під час польових пошукових досліджень місць боїв періоду Другої світової війни були знайдені санітарні захоронення вояків. Місцевості, де проводились пошукові дослідження, у липні 1944 року стали місцями жорстоких кровопролитних боїв між ворогуючими сторонами. В результаті проведених робіт віднайдено п’ять місць захоронень. Здійснено розкопування поховань, дослідження та вилучення людських останків із погребних ям. Із захоронень вилучено (ексгумовано) останки п’ятдесяти шести осіб. Відповідно до висновків, отриманих після дослідження супровідних речей, в поховальних ямах знаходились останки вояків української дивізії "Галичина", німецького "Вермахту", радянської Червоної армії.

За знайденими ідентифікаторами 13 похованих були вояками української дивізії "Галичина", 19 - німецького "Вермахт". Один військовослужбовець радянської Червоної армії - без ідентифікатора. Супровідні речі до 23 людських останків - німецького походження. Відсутність ідентифікаторів не дає можливості визначити, чи були серед неідентифікованих останків українці.

Останки 42 німецьких вояків будуть перепоховані на військовому кладовищі у с. Потеличі Жовківського району. Тринадцятеро українських вояків з дивізії "Галичина" буде перепоховано 23 липня на військовому кладовищі між селами Червоне-Ясенівці Золочівського району. Вояка радянської Червоної армії перепоховають на військовому кладовищі у м. Рава-Руська.


Во время полевых поисковых исследований на Золочевщине Общество поиска жертв войны "Память" обнаружило места санитарных захоронений погибших в годы Второй мировой войны воинов Украинской дивизии "Галичина", немецкого "Вермахта", советской Красной армии. Об этом сообщает Общество поиска жертв войны "Память".

В селах Хильчицы, Княжье Золочевского района Львовской области поисковая группа Общества поиска жертв войны "Пам'ять" во время полевых поисковых исследований мест боев периода Второй мировой войны обнатужила санитарные захоронения воинов. Местность, где проводились поисковые исследования, в июле 1944 года стала местами ожесточенных кровопролитных боев между враждующими сторонами. В результате проведенных работ найдены пять мест захоронений. Проведены раскопки захоронений, исследование и изъятие человеческих останков из погребных ям. Из захоронений изъяты (эксгумированы) останки 56 человек. Согласно выводам, полученных после исследования сопроводительных вещей, в погребальных ямах находились останки воинов украинской дивизии "Галичина", немецкого "Вермахта", советской Красной армии.

По найденным идентификаторами 13 похороненных были воинами украинской дивизии "Галичина", 19  - немецкого "Вермахт". Один военнослужащий советской Красной армии - без идентификатора. Сопроводительные вещи 23 человеческих останков - немецкого происхождения. Отсутствие идентификаторов не дает возможности определить, были ли среди неидентифицированных останков украинцы.

Останки 42 немецких солдат будут перезахоронены на военном кладбище в с. Потеличе Жовковского района. Тринадцать украинских воинов из дивизии "Галичина" будет перезахоронен 23 июля на военном кладбище между селами Красное-Ясеновцы Золочевского района. Солдата советской Красной армии перезахоронят на военном кладбище в г. Рава-Русская.

Автор: Тетяна Костенко