STATUS QUO

На Львівщині чоловіка за домашнє насильство засудили до року обмеження волі

Золочівський районний суд Львівської області засудив чоловіка, який зловживав алкоголем та систематично погрожував матері фізичною розправою, до року обмеження волі. Проте мати погодилася на звільнення його від відбування покарання. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

У рішенні суду зазначається, що у цьому році чоловік кілька разів на побутовому грунті систематично вчиняв психологічне насильство над своєю матір`ю, що призвело до її психологічних страждань та погіршило якість життя потерпілої. Це проявлялось у словесних образах потерпілої нецензурними словами та погрозою фізичної розправи.

Суд дійшов висновку, що своїми діями чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України ("домашнє насильство").

17 травня 2019 року між потерпілою та підозрюваним у цьому провадженні на підставі ст.ст. 468, 469, 471 КПК України з ініціативи саме потерпілої була укладена угода про примирення. Згідно з угодою, сторони погодилися на покарання, яке повинен понести підозрюваний, у виді обмеження волі строком на один рік, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.

4 червня 2019 року Золочівський районний суд Львівської області затвердив укладену угоду та призначив за ст. 126-1 КК України покарання у виді 1 року обмеження волі. Проте звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.


Золочевский районный суд Львовской области приговорил мужчину, который злоупотреблял алкоголем и систематически угрожал матери физической расправой, к году ограничения свободы. Однако мать согласилась на освобождение его от отбывания наказания. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

В решении суда отмечается, что в этом году мужчина несколько раз на бытовой почве систематически совершал психологическое насилие над своей матерью, что привело к ее психологическим страданиям и ухудшило качество жизни потерпевшей. Это проявлялось в словесных оскорблениях потерпевшей нецензурными словами и угрозой физической расправы.

Суд пришел к выводу, что своими действиями мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 126-1 УК Украины ( "домашнее насилие").

17 мая 2019 между потерпевшей и подозреваемым в этом производстве на основании ст 468, 469, 471 УПК Украины по инициативе именно потерпевшей было заключено соглашение о примирении. Согласно договору, стороны согласились на наказание, которое должен понести подозреваемый, в виде ограничения свободы сроком на один год, освободив его от отбывания наказания с испытанием.

4 июня 2019 Золочевский районный суд Львовской области утвердил заключенное соглашение и назначил по ст. 126-1 УК Украины наказание в виде 1 года ограничения свободы. Однако освободил от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью один год.