STATUS QUO

В яких районах Львівщині вже визначилися з пільговим проїздом

У Львівській облдержадміністрації розповіли, які райони і міста Львівської області визначилися з пільговим проїздом.

Як повідомила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, станом на сьогодні, 14 червня, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жовківський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Пустомитівський райони, міста Борислав, Львів, Стрий, Трускавець  прийняли рішення про продовження надання пільг у безготівковій формі, тобто шляхом компенсаційних виплат за надані послуги автотранспортним підприємствам.

"Моршинська міська рада прийняла рішення про впровадження монетизації пільг уже з 1 серпня. Сьогодні ще тривають сесії місцевих рад Золочівського, Жидачівського, Кам’янка-Бузького районів, де також будуть прийняті відповідні рішення", - додала Наталія Кузяк.

Території, де ще не прийняті відповідні рішення щодо шляхів компенсації, та де не діють Програми, повинні у найкоротші терміни визначитися із механізмом компенсації коштів, задля уникнення непорозумінь між перевізниками та пасажирами.

Нагадаємо, що 14 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову №197 "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах". Ця постанова фактично надала право здійснювати на місцях відшкодування за пільгове перевезення безпосередньо особам у грошовій формі – так званої монетизації. На виконання постанови було прийнято розпорядження голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати. Затвердження такого розміру і надало право всім органам місцевого самоврядування приймати відповідні рішення на місцях: чи впроваджувати монетизацію, чи продовжувати здійснювати відшкодування у безготівковій формі.

Взагалі, органи місцевого самоврядування до середини червня повинні визначитись, яким чином відшкодовуватимуся кошти за пільговий проїзд у транспорті іншим пільговим категоріям населення.

Довідка SQ. Згідно з Меморандумом про співпрацю, яку підписали Львівська обласна державна адміністрація, Львівський обласний осередок Всеукраїнської Громадської Організації "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників", Львівська обласна організація роботодавців транспорту, Львівська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування області забезпечуватиметься безкоштовний проїзд в межах Львівської області таких пільгових категорій громадян: учасників бойових дій, бійців-добровольців АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих. Окрім того, до цього числа увійшли також особи з інвалідністю 1-ої групи по зору та супроводжуючі особи.


Во Львовской облгосадминистрации рассказали, какие районы и города Львовской области определились с льготным проездом.

Как сообщила директор департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Наталья Кузяк, по состоянию на сегодня, 14 июня, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жовковский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Пустомытовский районы, города Борислав, Львов, Стрый, Трускавец приняли решение о продлении предоставления льгот в безналичной форме, то есть путем компенсационных выплат за предоставленные услуги автотранспортным предприятиям.

"Моршинская городской совет принял решение о внедрении монетизации льгот уже с 1 августа. Сегодня еще продолжаются сессии местных советов Золочевского, Жидачевского, Каменка-Бугского районов, где также будут приняты соответствующие решения", - добавила Наталья Кузяк.

Территории, где еще не приняты соответствующие решения относительно путей компенсации, и где не действуют Программы, должны в кратчайшие сроки определиться с механизмом компенсации средств, во избежание недоразумений между перевозчиками и пассажирами.

Напомним, что 14 марта Кабинет Министров Украины принял постановление №197 "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах". Это постановление фактически предоставила право осуществлять на местах возмещения за льготную перевозку непосредственно лицам в денежной форме - так называемой монетизации. Во исполнение постановления было принято распоряжение председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки об утверждении размера ежемесячной наличной выплаты. Утверждение такого размера и предоставило право всем органам местного самоуправления принимать соответствующие решения на местах: внедрять монетизацию, продолжать осуществлять возмещение в безналичной форме.

Вообще, органы местного самоуправления до середины июня должны определиться, каким образом видшкодовуватимуся средства за льготный проезд в транспорте другим льготным категориям населения.

Справка SQ. Согласно Меморандуму о сотрудничестве, которое подписали Львовская областная государственная администрация, Львовский областной центр Всеукраинской Общественной Организации "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков", Львовская областная организация работодателей транспорта, Львовская областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования области обеспечиваться бесплатный проезд в пределах Львовской й области таких льготных категорий граждан: участников боевых действий, бойцов-добровольцев АТО, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших. Кроме того, в это число вошли также лица с инвалидностью первой группы по зрению и сопровождающие лица.

comments powered by Disqus