STATUS QUO

На Львівщині керівник виробництва, на якому покалічилися жінка, отримав строк

Кам'янка-Бузький районний суд ухвалив угоду про визнання винуватості керівника виробництва, на якому пекар залишилися без руки. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Нещасний випадок стався о 09:15 6 жовтня 2017 року в цеху для приготування тіста по вул. Львівська, 46 а в с. Жовтанці Кам'янка-Бузького району Львівської області. Пекар почала витягувати тісто через відкрите огородження пруфера, в результаті чого її праву руку зажало ланцюговим механізмом пруфера та відрізало на рівні нижньої третини передпліччя. Завідувача виробництва звинуватили у тому, що він не проконтролював роботу пекаря та допустив її до роботи, не переконавшись в безпечному веденні робіт.

Обвинувальний акт надійшов до суду разом з угодою про визнання винуватості від 27 квітня 2018 року між завідувачем виробництва та начальником Кам'янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури. Відповідно з угодою, обвинувачений повністю визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогост.335 КК України. Сторони погодили покарання у виді трьох років шість місяців позбавлення волі та звільнення від відбування покарання строком на 1 рік 6 місяців.

Суд ухвалив укладену угоду, призначив узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком три роки шість місяців та звільнив від відбування покарання, на підставіст.75 КК України, з випробуванням строком на 1 рік 6 місяців.


Каменка-Бугский районный суд принял соглашение о признании виновности руководителя производства, на котором пекарь остались без руки. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Несчастный случай произошел в 09:15 6 октября 2017 в цехе для приготовления теста по ул. Львовская, 46 а в с. Жовтанцы Каменка-Бугского района Львовской области. Пекарь начала вытаскивать тесто через открытое ограждения пруфера, в результате чего ее правую руку зажало цепным механизмом пруфера и отрезало на уровне нижней трети предплечья. Заведующего производством обвинили в том, что он не проконтролировал работу пекаря и допустил ее к работе, не убедившись в безопасном ведении работ.

Обвинительный акт поступил в суд вместе с соглашением о признании виновности от 27 апреля 2018 между заведующим производством и начальником Каменка-Бугского отдела Радеховской местной прокуратуры. Согласно договору, обвиняемый полностью признал себя виновным в совершении уголовного преступления передбаченогост.335 УК Украины. Стороны согласовали наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы и освобождения от отбывания наказания сроком на 1 год 6 месяцев.

Суд принял заключенное соглашение, назначил согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев и освободил от отбывания наказания, пидставист.75 УК Украины, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

comments powered by Disqus