STATUS QUO

У Львові відновили діяльність кінних карет

Комісія з туристичного навантаження прийняла рішення відновити діяльність кінних карет у м. Львові. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

12 листопада, на позаплановому засіданні, комісія з туристичного навантаження розглянула питання функціонування кінних карет у Львові. Після годинного обговорення та заслуховування всіх сторін прийнято рішення відновити діяльність кінних карет у м. Львові.

Нагадаємо, після трагічного інциденту, що трапився у центрі Львова у суботу, 2 листопада, коли, через запуск феєрверку невідомими особами, постраждала дівчина та довелось евтаназувати коня, було тимчасово призупинено функціонування кінних карет.

"Наголошу на кількох аспектах, на яких ми акцентували увагу. Ми до цього рішення додали 6 пунктів. Це і пункт, який стосується безпеки, — встановлення камер на маршруті кінних екіпажів; пункт, який стосується інформаційної просвітницької кампанії; пункт щодо пропрацювання можливості та доцільності облаштування кишень в місцях посадки-висадки; перегляд протоколів реагування в разі, якщо стається щось за участю коня. Тобто, щоб відразу було інформування ветеринарної служби, швидкої допомоги, підрозділів МНС, тощо. Ми точно маємо розуміти, і не потрібно, щоб хтось зміщував акцентів, — тобто причиною стала стороння дія, коли хтось запалив феєрверк і цей феєрверк спричинив відповідну реакцію. Як посвідчили сьогодні на засіданні, цей кінь був тренований, він знімався в фільмах, брав участь у постановках з різного роду спецефектами, тобто він був готовий. Тому особа, дії якої спричинили таку ситуацію, має бути притягнута до відповідальності", - зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, голова комісії.

Також за 3 місяці у місті перевірять ще раз, як проводять цю діяльність у Львові.


Комиссия по туристической нагрузке приняла решение возобновить деятельность конных карет в г. Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

12 ноября, на внеплановом заседании, комиссия по туристической нагрузке рассмотрела вопросы функционирования конных карет во Львове. После часового обсуждения и заслушивания всех сторон принято решение возобновить деятельность конных карет в г. Львове.

Напомним, после трагического инцидента, произошедшего в центре Львова в субботу, 2 ноября, когда, из-за запуска фейерверка неизвестными лицами, пострадала девушка и пришлось усыпить лошадь, было временно приостановлено функционирование конных карет.

"Отмечу нескольких аспектах, на которых мы акцентировали внимание. Мы к этому решению добавили 6 пунктов. Это и пункт, касающийся безопасности, - установление камер на маршруте конных экипажей; пункт, касающийся информационной просветительской кампании; пункт о проработке возможности и целесообразности устройства карманов в местах посадки-высадки; пересмотр протоколов реагирования в случае, если происходит что-то с участием лошади. То есть, чтобы сразу было информирование ветеринарной службы, скорой помощи, подразделений МЧС, и тому подобное. Мы точно должны понимать, и не нужно, чтобы кто-то смещал акценты, - то есть причиной стало постороннее действие, когда кто-то зажег фейерверк и этот фейерверк вызвал ответную реакцию. Как свидетельствовали сегодня на заседании, этот конь был тренирован, он снимался в фильмах, участвовал в постановках с разного рода спецэффектами, то есть он был готов. Поэтому лицо, действия которого привели к такой ситуации, должно быть привлечено к ответственности", - отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы Львова по вопросам развития, председатель комиссии.

Также через 3 месяца в городе проверят еще раз, как проводят эту деятельность во Львове.