STATUS QUO

Аудитори звинуватили освітян у зволіканні з закриттям шкіл на Старосамбірщині

Львівські аудитори провели державний фінансовий аудит у відділі освіти Старосамбірської РДА та направила у прокуратуру зауваження щодо неефективного використання бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм відділом освіти Старосамбірської РДА за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 і виявили неефективне використання 15,3 млн грн.

Аудитори вважають, що через непроведення детального аналізу витрат на утримання малокомплектних шкіл та ненадання пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо їх оптимізації упродовж досліджуваного періоду неефективно використано бюджетних коштів на суму 10,6 млн грн.

Також через недостатню роботу щодо організації охорони приміщень керівники загальноосвітніх навчальних закладів неефективно витратили 2,4 млн грн.

На навчання учнів з інших прилеглих районів та об’єднаних територіальних громад у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних установах Старосамбірського району Відділом використано з районного бюджету 1,5 млн грн, які не відшкодовані іншими територіальними громадами.

Крім того, освітян звинуватили в утриманні понаднормативних посад працівників Старосамбірської дитячо-юнацької спортивної школи, що призвело до неефективного витрачання 447,5 тис. грн. Також в 5 загальноосвітніх закладах гардеробники працювали у літній та міжсезонний період, через що неефективно використано 283,1 тис. грн.

За результатами аудиту аудиторська група розробила низку пропозицій, а також проінформувала про свої висновки Департамент освіти та науки Львівської облдержадміністрації, Старосамбірську райдержадміністрацію та Самбірську міжрегіональну прокуратуру.


Львовские аудиторы провели государственный финансовый аудит в отделе образования Старосамборской РГА и направила в прокуратуру замечания относительно неэффективного использования бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Специалисты Западного офиса Госаудитслужбы провели государственный финансовый аудит выполнения бюджетных программ отделом образования Старосамборской РГА за период с 01.01.2016 по 30.06.2019 и обнаружили неэффективное использование 15,3 млн грн.

Аудиторы считают, что из-за непроведения детального анализа расходов на содержание малокомплектных школ и непредоставление предложений в органы местного самоуправления по их оптимизации на протяжении исследуемого периода неэффективно использовано бюджетных средств на сумму 10600000 грн.

Также из-за недостаточной работы по организации охраны помещений руководители общеобразовательных учебных заведений неэффективно потратили 2,4 млн грн.

На обучение учащихся из других близлежащих районов и объединенных территориальных общин в общеобразовательных учебных заведениях и внешкольных учреждениях Старосамборского района отделом использовано из районного бюджета 1,5 млн грн, не возмещенные другими территориальными общинами.

Кроме того, педагогов обвинили в содержании сверхнормативных должностей работников Старосамборской детско-юношеской спортивной школы, что привело к неэффективному расходованию 447,5 тыс. грн. Также в 5 общеобразовательных учреждениях гардеробщики работали в летний и межсезонный период, из-за чего неэффективно использовано 283,1 тыс. грн.

По результатам аудита аудиторская группа разработала ряд предложений, а также проинформировала о своих выводах Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации, Старосамборскую райгосадминистрацию и Самборскую межрегиональную прокуратуру.