STATUS QUO

У Львові реставруватимуть балкони

Виконавчий комітет затвердив Програму співфінансування реставрації балконів у будинках-памꞌятках архітектури. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Місто напрацювало вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам'ятках архітектури, яку цього тижня було затверджено рішенням виконавчого комітету. Так, з 15 жовтня мешканці можуть подавати заявки на реставрацію балконів. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тис. грн. за один балкон.

"Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти, наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт, як аванс, — це 10 тис. грн. Решту суми вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником. Мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву відповідного зразка. Він має бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір. Ми будемо брати лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках-пам'ятках архітектури", - розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Заявки прийматимуть до 15 листопада.

Під час розгляду Програми співфінансування реставрації балконів членами виконавчого комітету, було озвучено доручення керівникам ЛКП районів підготувати перелік балконів, які знаходяться у будинках, які не є пам’ятками, та потребують негайної реставрації.


Исполнительный комитет утвердил Программу софинансирования реставрации балконов в домах-памꞌятках архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Город выработал уже третью Программу софинансирования реставрационных работ в домах-памятниках архитектуры, которую на этой неделе утвердили решением исполнительного комитета. Так, с 15 октября жители могут подавать заявки на реставрацию балконов. Финансовая доля жителей составит 10 тыс. грн. за один балкон.

"Эту программу мы обсуждали с различными кругами, с жителями, чтобы понять, насколько жители готовы финансово приобщиться к реставрации балконов. Была определена четкая фиксированная сумма, которую владелец балкона должен заплатить непосредственно исполнителю работ, в качестве аванса, - это 10 тыс. грн. Остальную сумму стоимости оплачивает город. Также город берет на себя изготовление проектно-сметной документации, экспертизу этой документации, проведение тендерных закупок, так как это будет тендерная закупка, заключение договора с подрядчиком. Житель должен обратиться в управление охраны исторической среды и написать заявление соответствующего образца. Он должен быть готов к софинансированию, обеспечить исполнителю работ доступ к электроэнергии и имеет подписанный охранный договор. Мы будем брать только те балконы, которые выходят на главный фасад в домах-памятниках архитектуры" , - рассказала Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета.

Заявки будут принимать до 15 ноября.

При рассмотрении Программы софинансирования реставрации балконов членами исполнительного комитета, было озвучено поручение руководителям ЛКП районов подготовить перечень балконов, которые находятся в домах, которые не являются памятниками, и требуют немедленной реставрации.