STATUS QUO

кукурузный жук, карантин

У Перемишлянському районі введений карантинний режим

У Перемишлянському районі запроваджено карантинний режим через засилля західного кукурудзяного жука. Про це повідомляє прес-служба Перемишлянської райдержадміністрації. 

Розпорядженням голови Львівської ОДА від17.09.2012 р. за № 631/0/5-12 запроваджено карантинний режим по регульованому шкідливому організму західному кукурудзяному жуку в урочищі UC05 на площі 24.0 та від 08.11.2013 р. за № 789/0/5-13 - в урочищі UC06 на площі 24.0 в с. Кимир ТзОВ "ПеремишляниАгро".

Також виявлено західний кукурудзяний жук на території ТзОВ "Свірж" в урочищі "Боряниска" на площі 20.0 га. При виборці з феромонних пасток, згідно з висновками фітосанітарної експертизи за №ФЛ-13/004873-В від 21.08.2018 р. та ФЛ-№005093-В від 29.08.2018 р.

На даний час це один із найнебезпечніших карантинних організмів, обмежено поширених на території України.

Рекомендовано дотримуватись заходів з локалізації, ліквідації подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму західного кукурудзяного жука.

В карантинній зоні заборонено:

  • перевезення свіжої кукурудза та грунту за межі цієї зони;
  • обмеження по термінах збирання врожаю.

В карантинній зоні необхідно:

  • дотримуватись сівозміни (вирощування на тому самому місці не менше ніж через 3 роки);
  • проводити відповідну хімічну обробку;
  • проводити обов’язкову дезинфекцію знарядь праці.

В Перемишлянском районы введен карантинный режим из-за засилия западного кукурузного жука на территории ООО "ПеремишляниАгро". Об этом сообщает пресс-служба Перемышлянской райгосадминистрации. 

Распоряжением председателя Львовской ОГА вид17.09.2012 г. По № 631/0/5-12 введен карантинный режим по регулируемому вредному организму западный кукурузный жук в урочище UC05 на площади 24.0 и от 08.11.2013 г. № 789/0/5-13 - в урочище UC06 на площади 24.0 в с. Кимир ООО "ПеремишляныАгро".

Также обнаружен западный кукурузный жук на территории ООО "Свирж" в урочище "Боряниска" на площади 20.0 га. при выборе из феромонных ловушек, согласно выводам фитосанитарной экспертизы по №ФЛ-13/004873-В от 21.08.2018 г. и ФЛ-№005093-В от 29.08.2018 г.

В настоящее время это один из самых опасных карантинных организмов, ограниченно распространенных на территории Украины.

Рекомендуется соблюдать меры по локализации, ликвидации дальнейшего распространения регулируемого вредного организма западного кукурузного жука.

В карантинной зоне запрещается:

  • перевозки свежей кукуруза и почвы за пределы этой зоны;
  • ограничения по срокам уборки урожая.

В карантинной зоне необходимо:

  • придерживаться севооборота (выращивание на том же месте не менее чем через 3 года);
  • проводить соответствующую химическую обработку;
  • проводить обязательную дезинфекцию орудий труда.
Автор: Тетяна Костенко