STATUS QUO

паркинг, центр, строительство, слушание

У центрі Львова замість стихійного ринку побудуть торгівельні центри

У Франківському районі, на території, обмеженої вулицями Княгині Ольги та В. Великого побудуть торгово-розважальні й офісні центри та паркінг. Про це повідомляє відділ громадського партнерства  Львівської міської ради.

Із 1 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженого вул. Княгині Ольги, вул. В. Великого у м. Львові. У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території орієнтовною площею 13,0665 га.

Детальний план території для завершення забудови та впорядкування території громадського центру по вул. Княгині Ольги, вул. Володимира Великого, вул. Науковій в м. Львові розроблено згідно рішення виконкому Львівської міської ради No17 від 05.01.2018р. "Про розроблення детального плану території у районі вул. Княгині Ольги, В.Великого". Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури даного кварталу забудови.

Детальний план території обмежений вулицями Володимира Великого, княгині Ольги та Науковою передбачає будівництво трьох об’єктів, а саме:

  • на ділянці по вул. княгині Ольги,110 замість недобудованого будинку культури ЛАЗу передбачається будівництво багатофункціонального торгово- розважального комплексу . Замовник будівництва ТзОВ "Західний інвестиційний союз". Поверховість 4 поверхи, висота 22,8м. Площа забудови 6545 кв.м. Орієнтовна площа торгових приміщень 17,0 тис. кв. м.
  • на ділянці, закріпленій за ринком "Провесінь", передбачається будівництво трьохповерхового торгово-розважального комплексу на місці торгових павільйонів. Орієнтовна площа торгових площ – 15,0 тис. кв.м. Площа забудови – 4952 м.кв.
  • на ділянці між розважально-відпочинковим комплексом "Аква-парк "Пляж" та ринком "Провесінь" детальним планом передбачається будівництво 12-ти поверхової будівлі, яка включатиме в себе багаторівневий паркінг на 700 машиномісць (2-5 поверхи) та торгово-офісні приміщення (1, 6-12 поверхи). Площа забудови – 2809 м.кв.
  • зі сторони вул. Володимира Великого передбачається впорядкувати другий стихійний ринок, з влаштуванням пішохідної зони вздовж вул. В.Великого та переносом основної частини павільйонів та ділянку по вул. княгині Ольги,112 в торгово розважальний комплекс.

Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ФОП Лаврін В.С.

17 вересня 2018 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: актовий зал Франківської районної адміністрації (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 85). Початок о 18.00.

Пропозиції можна подавати до 28 вересня 2018 року до відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" через Центри надання адміністративних послуг. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.


В Франковском районе, на территории, ограниченной улицами Княгини Ольги и В. Великого построят торгово-развлекательные и офисные центры и паркинг. Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета.

С 1 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 продлится общественное слушание по учету общественных интересов при разработке детального плана территории, ограниченной ул. Княгини Ольги, ул. В. Великого в. Львове. В проекте проработаны планировочное решение по использованию и застройки территории ориентировочной площадью 13,0665 га.

Детальный план территории для завершения застройки и благоустройства территории общественного центра по ул. Княгини Ольги, ул. Владимира Великого, ул. Научной в г. Львове разработано согласно решению исполкома Львовского городского совета No17 от 05.01.2018р. "О разработке детального плана территории в районе ул. Княгини Ольги, В. Великого". Проектным решением ДПТ вносятся уточнения в планировочную структуру данного квартала застройки.

Детальный план территории ограниченный улицами Владимира Великого, княгини Ольги и Научной предусматривает строительство трех объектов, а именно:

  • на участке по ул. княгини Ольги, 110 вместо недостроенного дома культуры ЛАЗа предполагается строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. Заказчик строительства ООО "Западный инвестиционный союз". Этажность - 4 этажа, высота 22,8м. Площадь застройки 6545 кв.м. Ориентировочная площадь торговых помещений 17,0 тыс. кв. м.
  • на участке, закрепленном за рынком "Провесинь", предполагается строительство трехэтажного торгово-развлекательного комплекса на месте торговых павильонов. Ориентировочная площадь торговых площадей - 15,0 тыс. кв. Площадь застройки - 4952 м.кв.
  • на участке между развлекательно комплекс "Аква-парк "Пляж" и рынком "Провесинь" детальным планом предусматривается строительство 12-ти этажного здания, которое будет включать в себя многоуровневый паркинг на 700 машиномест (2-5 этажа) и торгово-офисные помещения ( 1, 6-12 этажи). Площадь застройки - 2809 м.кв.
  • со стороны ул. Владимира Великого предполагается упорядочить второй стихийный рынок, с устройством пешеходной зоны вдоль ул. В. Великого и переносом основной части павильонов и участок по ул. княгини Ольги, 112 в торгово развлекательный комплекс.

Заказчиком данной градостроительной документации является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком - ООО Лаврентий В.С.

17 сентября 2018 состоится встреча с главным архитектором проекта. Место проведения: актовый зал Франковской районной администрации (г. Львов, ул. Ген. Чупрынки, 85). Начало в 18.00.

Предложения можно подавать до 28 сентября 2018 в отдел общественного партнерства управления "Секретариат совета" через Центры предоставления административных услуг. Ответственная за организацию рассмотрения предложений - Челепис Д., тел. 032297 57 63.

Автор: Тетяна Костенко