STATUS QUO

зеленая энергетика, меморандум

Львів повністю перейде на "зелену" енергетику

Львів бере зобов’язання щодо поступового, але цілковитого переведення міської енергосистеми на відновлювані джерела енергії.

Відповідний меморандум сьогодні, 13 вересня, під час IV Міжнародного Екофоруму "Вода та Енергія" підписали міський голова Андрій Садовий та регіональна координаторка у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії міжнародної організації "350.org" Світлана Романко. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Йдеться про 100%-й перехід міста на "зелену" енергетику до 2050 року. Відповідно до тексту Меморандуму, Львів зобов’язується також розробити та затвердити енергетичний план міста, прийняти кліматичну стратегію та реалізувати її, залучити до процесу широку громадськість.

"Це означає і максимальну підтримку електротранспорту, і максимальні інвестиції в очисні споруди та новітні технології, які дадуть можливість використовувати не нафту чи газ, а енергію сонця і вітру. Це ціль, яку ставлять перед собою найуспішніші міста і країни світу. А ми хочемо бути там, де найкращі. Роль Львова — бути таким собі локомотивом, який повинен тягнути це все вперед, щоб інші міста доєднувались".

Андрій Садовий

Як зазначає регіональна координаторка міжнародної кліматичної організації "350.org" Світлана Романко, саме використання нафти і газу спричиняє надмірні викиди СО2 в атмосферу, у результаті підсилюючи парниковий ефект та кліматичні аномалії. Відтак, кожен підписаний меморандум — це важливий крок у розбудові спроможності міст працювати над переходом на чисту відновлювану енергію та позбавитися залежності від викопного палива.

Львів — це четверте місто України, яке долучається до ініціативи — після Житомира, Кам'янця-Подільського та Чорткова. Кілька днів тому такі ж зобов’язання взяло на себе місто Кутаїсі, Грузія.


Львов принимает обязательства по постепенному, но полному переводу городской энергосистемы на возобновляемые источники энергии.

Соответствующий меморандум сегодня, 13 сентября, во время IV Международного Экофорума "Вода и Энергия" подписали городской голова Андрей Садовый и региональная координатор в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии международной организации "350.org" Светлана Романко. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Речь идет о 100%- переходе города на "зеленую" энергетику к 2050 году. Согласно тексту Меморандума, Львов обязуется также разработать и утвердить энергетический план города, принять климатическую стратегию и реализовать ее, привлечь к процессу широкую общественность.

"Это означает и максимальную поддержку электротранспорта, и максимальные инвестиции в очистные сооружения и новейшие технологии, которые дадут возможность использовать не нефть или газ, а энергию солнца и ветра. Это цель, которую ставят перед собой самые успешные города и страны мира. А мы хотим быть там, где лучшие. Роль Львова - быть неким локомотивом, который должен тянуть это все вперед, чтобы другие города присоединились".

Андрей Садовый

Как отмечает региональный координатор международной климатической организации "350.org" Светлана Романко, именно использование нефти и газа вызывает чрезмерные выбросы СО2 в атмосферу, в результате усиливая парниковый эффект и климатические аномалии. Поэтому каждый подписанный меморандум - это важный шаг в развитии способности городов работать над переходом на чистую возобновляемую энергию и избавиться от зависимости от ископаемого топлива.

Львов - это четвертый город Украины, которое приобщается к инициативе - после Житомира, Каменец-Подольского и Черткова. Несколько дней назад такие же обязательства взял на себя город Кутаиси, Грузия.

Автор: Тетяна Костенко