STATUS QUO

рейтинг, вузы, ЛНУ им. Франко

Львівський виш – серед лідерів ВНЗ України

Сайт Освіта.ua оприлюднив консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року, за результатами якого Львівський національний університет імені Івана Франка увійшов до переліку п'яти найкращих ВНЗ нашої держави. 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України у 2017 році охоплює 288 навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також містить 7 підрейтингів ТОП-10: "Кращі класичні університети України", "Кращі приватні ВНЗ", "Кращі київські виші", "Кращі виші регіонів України", "Кращі педагогічні виші", "Кращі медичні університети України", а також кращі навчальні заклади областей України.

Вихідними даними для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, за інформацією його авторів, стали найбільш авторитетні серед експертів і ЗМІ рейтинги університетів, оприлюднені у 2017 році: "Топ-200 Україна", Scopus та Webometrics, кожен із яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

За результатами рейтингу ЛНУ ім. Івана Франка увійшов у п'ятірку  найкращих університетів України та є найкращим серед ВНЗ західного регіону держави.

Перша п’ятірка рейтингу виглядає так:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка .
  2. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
  3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
  4. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  5. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Сайт Освита.ua обнародовал консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2017 года, по результатам которого Львовский национальный университет имени Ивана Франко вошел в перечень пяти лучших вузов нашей страны

Консолидированный рейтинг вузов Украины в 2017 году охватывает 288 учебных заведений III-IV уровней аккредитации, а также содержит 7 подрейтингов ТОП-10: "Лучшие классические университеты Украины", "Лучшие частные вузы", "Лучшие киевские вузы", "Лучшие вузы регионов Украины", "Лучшие педагогические вузы ", "Лучшие медицинские университеты Украины", а также лучшие учебные заведения областей Украины.

Исходными данными для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины, по информации его авторов, стали наиболее авторитетные среди экспертов и СМИ рейтинги университетов, обнародованные в 2017 году: "Топ-200 Украина", Scopus и Webometrics, каждый из которых использует различные критерии оценки высших учебных заведений.

По результатам рейтинга ЛНУ им. Ивана Франко вошел в пятерку лучших университетов Украины и является лучшим среди вузов западного региона страны.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
  2. НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
  3. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
  4. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
  5. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".
Автор: Тетяна Костенко