STATUS QUO

Перевізники Львова хочуть підняти вартість проїзду

Перевізники вимагають підняти вартість проїзду у Львові до 6 грн 50 копійок. Таку заяву оприлюднила Асоціація перевізників Львівщини, передає Гал-Інфо

За словами Асоціації, ціни на дизельне пальне невпинно ростуть. Зараз вартість одного літра коливається від 30,00 грн до 33,5 грн. За інформацією від експертів ринку пального, це ще не межа, слід очікувати нових стрибків. Основний аргумент учасників ринку пального щодо росту цін – це зростання вартості бареля нафти на світовому ринку. На даний час можна спостерігати реагування ринку споживчих товарів на ріст вартості палива. А саме: окремі продукти харчування вже подорожчали.

"Лише ринок пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м. Львові не реагує на стрімке зростання цін на паливо. Причина проста: ціни на ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом регулює Львівська міська рада. Мабуть, чиновники вважають, що автобуси можуть і без палива рухатися вулицями міста".

Цитата із заяви

В грудні 2017 року Львівською міською радою затверджено тариф на міські пасажирські перевезення автомобільним транспортом у розмірі 5 грн за поїздку. Тоді заступник міського голови інформував засоби масової інформації, що затверджений тариф 5 гривень нижчий від економічно обгрунтованого тарифу, який на той час складав 6 грн 50 коп. Це при вартості пального - 21 грн за літр.

"У сьогоднішніх реаліях розрахунковий тариф – більше 9 грн. І це за умови 100%-ного відшкодування за пільгові перевезення. Зволікання з боку міської влади щодо перегляду тарифу призведе до крахуне тільки приватних перевізників, а і комунального транспорту також".

Цитата із заяви

Автотранспортними підприємствами подані розрахунки в міську раду для процедури перегляду тарифів. До прийняття рішення про затвердження нового тарифу перевізники пропонують виконкому Львівської міської ради терміново прийняти рішення про зміну розміру чинного тарифу і встановити його на рівні граничного 6 грн 50 коп., до прийняття рішення про його розмір згідно нових розрахунків.

Якщо це не буде зроблено, автотранспортні підприємства попереджають, що будуть скорочувати режим роботи автобусів на маршрутах у ранішній, вечірній і, ймовірно, обідній час.


Перевозчики требуют поднять стоимость проезда во Львове до 6 грн 50 копеек. Такое заявление обнародовала Ассоциация перевозчиков Львовщины, передает Гал-Инфо

По словам Ассоциации, цены на дизельное топливо непрерывно растут. Сейчас стоимость одного литра колеблется от 30,00 грн до 33,5 грн. По информации от экспертов рынка топлива, это еще не предел, следует ожидать новых скачков. Основной аргумент участников рынка топлива по росту цен - это рост стоимости барреля нефти на мировом рынке. В настоящее время можно наблюдать реагирование рынка потребительских товаров на рост стоимости топлива. А именно: отдельные продукты питания уже подорожали.

"Только рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в г. Львове не реагирует на стремительный рост цен на топливо. Причина проста: цены на рынке пассажирских перевозок автомобильным транспортом регулирует Львовский городской совет. Видимо, чиновники считают, что автобусы могут и без топлива двигаться по улицам города".

Цитата из заявления

В декабря 2017 года Львовской городской советом утвержден тариф на городские пассажирские перевозки автомобильным транспортом в размере 5 грн за поездку. Тогда заместитель городского головы информировал средства массовой информации, утвержден тариф 5 гривен ниже экономически обоснованного тарифа, который в то время составлял 6 грн 50 коп. Это при стоимости горючего - 21 грн за литр.

"В сегодняшних реалиях расчетный тариф - более 9 грн. И это при условии 100% -ного возмещения за льготные перевозки. Промедление со стороны городских властей по пересмотру тарифа приведет к краху не только частных перевозчиков, а и коммунального транспорта тоже".

Цитата из заявления

Автотранспортными предприятиями представлены расчеты в городской совет для процедуры пересмотра тарифов. До принятия решения об утверждении нового тарифа, перевозчики предлагают исполкому Львовского городского совета срочно принять решение об изменении размера действующего тарифа и установить его на уровне предельного 6 грн 50 коп. до принятия решения о его размере согласно новым расчетам.

Если это не будет сделано, автотранспортные предприятия предупреждают, что будут сокращать режим работы автобусов на маршрутах в утренний, вечерний и, вероятно, обеденное время.

comments powered by Disqus