STATUS QUO

У Львові перевіряють законність будівництва у військовому містечку

Зараз тривають слідчі дії з метою проведення всебічного, повного і об’єктивного розслідування, а також встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Про це повідомляє Державне бюро розслідування.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами одного з відомств Міністерства оборони України, підроблення документів, розтрати військового майна та недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, при укладенні договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони України, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень. Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка № 1, по вулиці Княгині Ольги 1–5, у Львові, вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість цієї земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження, за ухвалою слідчого судді, накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь-яким третім особам.


Сейчас продолжаются следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделки документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, причинившее существенный вред (ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащем Министерству обороны Украины, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий. В результате злоупотреблений земельный участок на территории военного городка № 1, по улице Княгини Ольги 1-5, во Львове, выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость этого земельного участка составляет более 45 млн гривен.

В ходе досудебного расследования этого уголовного производства, по решению следственного судьи, наложен арест на земельный участок с запретом проведения на ней каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и любым третьим лицам.