STATUS QUO

В однієї зі шкіл Львова створять сенсорну кімнату

У Львові проведуть ремонт у їдальні СЗШ№34 та створять сенсорну кімнату у СЗШ №91. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Члени комісії гуманітарної політики розглянули звернення управління освіти з проханням розглянути пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень  для реалізації проектів громадського бюджету Львова.

Як повідомила Олена Юрків, керівник групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти міськради, у рамках реалізації громадського бюджету в проектах у СЗШ№ 91 і СЗШ№34 було відображено ряд матеріалів, які не можуть бути реалізовані за рахунок коштів бюджету розвитку.

"Тому просимо погодити перерозподіл з бюджету розвитку у цих двох школах на загальний фонд", - зазначила Олена Юрків.

За словами голови комісії Тетяни Іванів, проект № 44 "Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров'я дітей в СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича" передбачає створення комфортних умов для організації правильного та раціонального харчування дітей, модернізуючи шкільну їдальню. У рамках проекту у шкільній їдальні має бути проведений ремонт приміщення та закуплено нове обладнання. Водночас проект № 144 передбачає облаштування сенсорної кімнати психологічного розвантаження у СЗШ №91. Метою проекту є створення сенсорної кімнати, де б можна було відновити душевну рівновагу, підвищити мотивацію до навчання, відновити особистий емоційний стан.

Довідка SQ. За інформацією управління освіти, у 2018 році за кошти бюджету розвитку міського бюджету в ЗСШ №34 ім. Шашкевича на вул. Замкненій, 8 проведено капітальний ремонт подвір’я із влаштуванням стежки М. Шашкевича та капітальний ремонт спортивного майданчика  із встановленням антивандальних тренажерів.

Фото ілюстративне


Во Львове проведут ремонт в столовой СЗШ№34 и создадут сенсорную комнату в СОШ №91. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Члены комиссии гуманитарной политики рассмотрели обращение управления образования с просьбой рассмотреть предложения по внесению изменений в бюджетные назначения для реализации проектов общественного бюджета Львова.

Как сообщила Елена Юркив, руководитель группы по централизованному хозяйственному обслуживанию учреждений образования горсовета, в рамках реализации общественного бюджета в проектах в СЗШ№ 91 и СЗШ№34 были отражены ряд материалов, которые не могут быть реализованы за счет средств бюджета развития.

"Поэтому просим согласовать перераспределение из бюджета развития в этих двух школах на общий фонд", - отметила Елена Юркив.

По словам председателя комиссии Татьяны Иванов, проект № 44 "От благоустройства школьной столовой к сохранению здоровья детей в СОШ № 34 им. М. Шашкевича" предусматривает создание комфортных условий для организации правильного и рационального питания детей, модернизируя школьную столовую. В рамках проекта в школьной столовой должен быть проведен ремонт помещения и закуплено новое оборудование. В то же время проект № 144 предусматривает обустройство сенсорной комнаты психологической разгрузки в СОШ №91. Целью проекта является создание сенсорной комнаты, где бы можно было восстановить душевное равновесие, повысить мотивацию к обучению, восстановить личное эмоциональное состояние.

Справка SQ. По информации управления образования, в 2018 году за средства бюджета развития городского бюджета в СШ №34 им. Шашкевича на ул. Замкнутой, 8 проведен капитальный ремонт двора с устройством тропы М.Шашкевича и капитальный ремонт спортивной площадки с установкой антивандальных тренажеров.