STATUS QUO

ветераны, помощь

Ветеранам війни та жертвам нацистів виплатять грошову допомогу

Щорічну разову грошову допомогу для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань виплатять до 5 травня. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Щорічна разова грошова допомога виплачується у таких розмірах:

  • інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи   – 3 500 гривень;

II групи  – 3 100 гривень;

III групи – 2 700 гривень;

  • учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 200 гривень;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 500 гривень;
  • членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 600 гривень;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.

Департамент соціального захисту населення просить учасників бойових дій, які звільнені в запас, подати заяву до районного військкомату про виплату допомоги (форма заяви є у військкоматі), посвідчення учасника бойових дій, реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти до 30 квітня.


Ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплатят до 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Ежегодная разовая денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

  • инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам:

I группы - 3500 гривен;

II группы - 3100 гривен;

III группы - 2700 гривен;

  • участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1200 гривен;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной - 3500 гривен;
  • членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 600 гривен ;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 500 гривен.

Департамент социальной защиты населения просит участников боевых действий, уволенных в запас, подать заявление в районный военкомат о выплате пособия (форма заявления есть в военкомате), удостоверение участника боевых действий, реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства до 30 апреля.

Автор: Тетяна Костенко