STATUS QUO

призыв, срочная, служба

Цієї весни в армію відправлять 700 призовників

Цієї весни на строкову службу планують призвати більше 700 призовників, перші новобранці з Львівщини вирушили у навчальні центри української армії та підрозділи Національної гвардії України 11 квітня. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

11 квітня, у рамках весняної призовної кампанії 2017 року з обласного збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань відправили близько 100 громадян віком від 20 до 27 років для проходження строкової військової служби.

Спочатку призовники пройдуть відповідну підготовку та отримають військовий фах. А далі проходитимуть службу безпосередньо у військових частинах.

Львівський обласний військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко зазначив, що весною 2017 року Львівщина планує призвати на строкову військову службу більше 700 призовників. Це на 50 чоловік менша, ніж восени минулого року. Він наголосив, що всі строковці упродовж півтора року (а ті, хто має вищу освіту — 1 року) у район проведення АТО направлятися не будуть, а проходитимуть службу у військових частинах української армії та інших військових формувань. Вони замінять військовослужбовців за контрактом та забезпечать життєдіяльність військових частин та підрозділів у тилу.

Підполковник Олександр Тіщенко також пояснив, що громадянам, яким виповнилося 18 років і вони ще не були на призовних дільницях, також не слід зволікати із візитом у військовий комісаріат, адже вони, згідно законодавства, мають пройти медичний огляд, визначити свою придатність до військової служби і отримати відстрочку від призову до 20 років.


Этой весной на срочную службу планируют призвать больше 700 призывников, первые новобранцы со Львовщины отправились в учебные центры украинской армии и подразделения Национальной гвардии Украины 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

11 апреля, в рамках весенней призывной кампании 2017 года с областного сборного пункта Львовского облвоенкомата в воинские части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований отправили около 100 граждан в возрасте от 20 до 27 лет для прохождения срочной военной службы.

Сначала призывники пройдут соответствующую подготовку и получат военную профессию. А дальше будут проходить службу непосредственно в воинских частях.

Львовский областной военный комиссар подполковник Александр Тищенко отметил, что весной 2017 года Львовщина планирует призвать на срочную военную службу более 700 призывников. Это на 50 человек меньше, чем осенью прошлого года. Он отметил, что все срочники в течение полутора лет (а те, кто имеет высшее образование, - 1 года) в район проведения АТО направляться не будут, а будут проходить службу в воинских частях украинской армии и других военных формирований. Они заменят военнослужащих по контракту и обеспечат жизнедеятельность воинских частей и подразделений в тылу.

Подполковник Александр Тищенко также пояснил, что гражданам, которым исполнилось 18 лет и они еще не были на призывных участках, также не следует медлить с визитом в военкомат, ведь они, согласно законодательству, должны пройти медосмотр, определить свою пригодность к военной службе и получить отсрочку от призыва до 20 лет.

Автор: Тетяна Костенко